Gắn đào tạo với chuyển giao ứng dụng Khoa học

Gắn đào tạo với chuyển giao ứng dụng Khoa học Lãnh đạo Đại học Thái Nguyên và các đối tác quốc tế tặng hóa chúc mừng Nhà trường tại Lễ tổng kết 15 năm thành lập.

Ngày 4-10, Trường Đại học Kinh tế Quản trị và kinh doanh (Đại học Thái Nguyên) tổ chức tổng kết 15 năm xây dựng và phát triển.

Là trường đại học thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên, được thành lập năm 2004, với chức năng, nhiệm vụ đào tạo và nghiên cứu khoa học về kinh tế. Đến nay Nhà trường đã có 7 khoa cơ bản và 10 trung tâm đào tạo dịch vụ và nghiên cứu khoa học với trên 300 giảng viên, trong đó có 30% là phó giáo sư, tiến sĩ và trên 50 đối tác là các trường đại học quốc tế, các doah nghiệp trong và ngoài tỉnh. 15 năm qua, Trường đã đào tạo được trên 35 nghìn cử nhân, thạc sĩ và tiến sĩ các chuyên ngành về kinh tế, thực hiện trên 1.000 dự án và đề tài khoa học, đồng thời công bố quốc tế gần 200 bài báo là các công trình khoa học…

Với những kết quả đó, Trường đã nhiều năm được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND các tỉnh khu vực phía Bắc, đồng thời được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận chất lượng kiểm định hàng năm. Trước yêu cầu đổi mới và từng bước thực hiện tự chủ đại học theo Luật Giáo dục, Trường Đại học Kinh tế Quản trị và kinh doanh tập trung vào thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm là phát triển đội ngũ đảm bảo chuẩn hóa; đào tạo và nghiên cứu khoa học theo các chuẩn quốc tế để đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu thị trường lao động chất lượng cao; gắn đào tạo với chuyển giao ứng dụng khoa học, công nghệ cho các tỉnh miền núi để phù hợp với quá trình hội nhập quốc tế.

Trần Nguyên