Đánh giá hiệu quả ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực các tỉnh phía Bắc

Đánh giá hiệu quả ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực các tỉnh phía Bắc

Ngày 6-7, tại Đại học Thái Nguyên, Ban Kinh tế Trung ương và Đại học Thái Nguyên đã tổ chức chương trình Tọa đàm “Kết quả nghiên cứu, ứng dụng khoa học kỹ thuật phục vụ phát triển kinh tế - xã hội khu vực trung du và miền núi phía Bắc của Đại học Thái Nguyên giai đoạn 2004-2018”- (ảnh).

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cùng các chuyên gia kinh tế của Ban Kinh tế Trung ương. Về phía tỉnh Thái nguyên có đồng chí Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh Ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng đại diện một số cơ sở giáo dục thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên và các nhà khoa học thuộc các trung tâm, viện nghiên cứu khoa học của các trường đại học.

Đây là một trong những nội dung quan trọng để chuẩn bị cho tổng kết Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 của Bộ Chính trị về “Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020” và Kết luận số 26-KL/TW ngày 02 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW,  nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2020. Đồng thời, tăng cường sự phối hợp trong nghiên cứu và tư vấn chính sách giữa Ban Kinh tế Trung ương và Đại học Thái Nguyên.

Tại buổi Tọa đàm, đại biểu và các nhà khao học đã tham gia nhiều ý kiến tham luận, trong đó khẳng định vai trò của Đại học Thái Nguyên trong đào tạo, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, công tác nghiên cứu và chuyển giao các kết quả nghiên cứu cho những địa phương trong vùng cũng như chức năng tư vấn chính sách. Các nhà khoa học, các chuyên gia đã bày tỏ quan điểm và đề xuất giải pháp phù hợp với thực tiễn. Đó là đổi mới tư duy về đầu tư phát triển kinh tế - xã hội theo vùng phải rõ tính chất đặc thù và phát huy lợi thế về địa lý, tập quán, truyền thống văn hóa dân tộc; tạo chuỗi liên kết chặt chẽ trong hoạt động giao thương và xây dựng thương hiệu; tăng cường đào tạo nguồn nhân lực tại địa phương và gắn bó lâu dài với địa phương. Đặc biệt, các mô hình sản xuất, kinh doanh mới cần được nhân rộng và áp dụng nhằm phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc Bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Hồng Sơn, Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đánh giá cao năng lực, thế mạnh của Đại học Thái Nguyên trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 37-NQ/TW; đồng thời mong muốn Đại học Thái Nguyên sẽ tiếp tục có sự phối hợp chặt chẽ với Ban Kinh tế Trung ương để tham mưu tích cực hơn các chủ trương, chính sách vĩ mô về kinh tế -xã hội vùng trung du, miền núi Bắc Bộ.  

Trần Nguyên