Đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn Quốc tế

Đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn Quốc tế

Sáng 1-3, Trường Đại học Y - Dược (Đại học Thái Nguyên) đã tổ chức đánh giá chương trình đào tạo theo chuẩn AUN - QA theo hình thức trực tuyến. Tham dự có đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y Tế, Đại học Thái Nguyên và lãnh đạo Nhà trường.

AUN (ASEAN University Network) là mạng lưới các trường đại học hàng đầu của khu vực Đông Nam Á (ĐNA) được thành lập vào tháng 11-1995 bởi sáng kiến của Hội đồng Bộ trưởng Giáo dục các nước ĐNA. Nhằm đẩy mạnh chất lượng giáo dục bên trong các trường đại học, AUN đã đưa ra sáng kiến đánh giá chất lượng giáo dục đại học theo những tiêu chuẩn đảm bảo chất lượng chung của khu vực ASEAN (ASEAN University Network - Quality Assurance, viết tắt là AUN-QA). AUN-QA là bộ tiêu chuẩn với các quy tắc chất lượng khắt khe, có tiêu chí cụ thể, rõ ràng, tập trung đánh giá toàn diện chương trình đào tạo trên nhiều khía cạnh như chuẩn đầu ra, khung chương trình, đội ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, công tác đảm bảo chất lượng, kết nối giữa nhà trường, sinh viên, và doanh nghiệp để đảm bảo chất lượng của toàn bộ chương trình đào tạo.

Lần đánh giá này, Trường Đại học Y - Dược tham gia với 2 chương trình: Bác sĩ Y khoa và Cử nhân Điều dưỡng. Đây cũng là đơn vị đầu tiên trong khối ngành sức khỏe đánh giá chương trình đào tạo theo bộ tiêu chuẩn AUN-QA. Kết quả đánh giá sẽ được công bố sau tháng 3-2021.

Trinh An