Đại học Thái Nguyên đầu tư phát triển chương trình đào tạo trọng điểm

Đại học Thái Nguyên đầu tư phát triển chương trình đào tạo trọng điểm Học sinh các trường THPT tham khảo điều kiện tuyển sinh của Đại học Thái Nguyên trước kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020.

Năm 2020, Đại học Thái Nguyên đầu tư xây dựng 15 chương trình đào tạo trọng điểm định hướng chất lượng cao. Cụ thể là các chương trình đào tạo: Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử và marketing số, Cơ điện tử, Tự động hóa xí nghiệp công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao, Kỹ thuật xét nghiệm Y sinh, Công nghệ thực phẩm, Điều dưỡng, Thú y, Quản trị kinh doanh khách sạn và du lịch, Phân tích đầu tư tài chính, Dịch vụ pháp luật, Ngôn ngữ Anh, Sư phạm Toán học, Giáo dục Tiểu học.

Ưu điểm của các chương trình này là có đội ngũ giảng viên trình độ cao, giàu kinh nghiệm thực tiễn về học thuật và nghiên cứu tại các trường đại học hàng đầu thế giới, phòng thực hành, thí nghiệm hiện đại và đáp ứng nhu cầu thị trường lao động chất lượng cao trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0.

Bên cạnh đó, các trường đại học thành viên, khoa trực thuộc của Đại học Thái Nguyên tiếp tục duy trì và phát triển 9 chương trình tiên tiến, nhập khẩu có tính hội nhập quốc tế cao (giảng dạy bằng tiếng Anh). Một số chương trình đào tạo liên kết quốc tế (mô hình 2+2) cũng mở ra cơ hội cho sinh viên làm việc tại nước ngoài. Chương trình này được thiết kế hai năm đào tạo ngoại ngữ và các môn đại cương, hai năm tiếp theo sinh viên được tạo điều kiện chuyển tiếp sang du học tại các nước nằm trong chương trình liên kết hợp tác đào tạo.

Trinh An