Công bố Chương trình đào tạo đặc thù và Ký kết hợp tác với doanh nghiệp

Công bố Chương trình đào tạo đặc thù và Ký kết hợp tác với doanh nghiệp

Sáng 22-3, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông - Đại học Thái Nguyên, đã tổ chức Lễ công bố Chương trình đào tạo đặc thù và Ký kết hợp tác với doanh nghiệp (ảnh).

Chương trình nhằm thực hiện tốt hơn mục tiêu đào tạo của Nhà trường đáp ứng yêu cầu của xã hội; chất lượng sinh viên ra trường đáp ứng tốt với thực tiễn và được doanh nghiệp đón nhận, đồng thời giảm thiểu được thời gian, chi phí tạo nguồn...

Hiện tại, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông có trên 400 cán bộ, giáo viên, đào tạo 5 lĩnh vực gồm: Công nghệ thông tin, Công nghệ điện tử - Truyền thông, Công nghệ Tự động hóa, Hệ thống thông tin kinh tế và Truyền thông đa phương tiện với 17 ngành bậc đại học, 4 ngành bậc thạc sĩ và 1 ngành bậc tiến sĩ. Năm 2017, Trường là 1 trong 15 trường đại học đầu tiên trong cả nước được công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục đại học.

Hàng năm Nhà trường duy trì, mở rộng kết nối với các doanh nghiệp đang hoạt động trong các lĩnh vực đào tạo của Nhà trường nhằm cập nhật chương trình đào tạo, định hướng nghề nghiệp cho người học.

Tuy nhiên, việc tiếp cận với các công việc thực tế tại các doanh nghiệp trong các học phần thực tập và khóa luận tốt nghiệp chỉ chiếm dưới 10% tổng chương trình đào tạo của khóa học, do đó người học khi tốt nghiệp vẫn còn khoảng cách khá lớn so với yêu cầu của các nhà tuyển dụng.

Trước thực tế đó, tại Lễ công bố Chương trình đào tạo đặc thù và Ký kết hợp tác với doanh nghiệp, Trường Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông đã ký kết thỏa thuận hợp tác với 7 doanh nghiệp gồm: Tổng Công ty Giải pháp doanh nghiệp (Tập đoàn Viettel), Công ty Công nghệ thông tin (Tập đoàn VNPT), Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Hồng Hải, Tập đoàn Công nghệ CMC, Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Nhật Cường, Công ty cổ phần Tập đoàn edX, Công ty cổ phần Công nghệ SAPO nhằm đào tạo đặc thù cho 4 ngành là Công nghệ thông tin, Kỹ thuật phần mềm, Thương mại điện tử và Công nghệ kỹ thuật máy tính.

Vũ Công