Bồi dưỡng Chương trình giáo dục phổ thông mới

Bồi dưỡng Chương trình giáo dục phổ thông mới Đội ngũ giáo viên cốt cán các tỉnh tham gia khóa bồi dưỡng chương trình ETEP

Ngày 16-10, Trường Đại học Sư phạm (Đại học Thái Nguyên) tổ chức khóa bồi dưỡng cho đội ngũ giáo viên cốt cán bậc THCS và THPT thuộc 4 tỉnh (Thái Nguyên, Bắc Kạn, Cao Bằng, Lạng Sơn) theo chương trình giáo dục phổ thông mới.

Chương trình giáo dục phổ thông mới (ETEP) được tài trợ bởi Ngân hàng Thế giới (WB) giao cho các trường đại học sư phạm trọng điểm trên toàn quốc trực tiếp thực hiện đã thực hiện giai đoạn I năm 2019 và tiếp tục thực hiện giai đoạn II năm 2020. Mục tiêu của Chương trình là phát triển các trường đại học sư phạm được lựa chọn và cơ quan quản lý giáo dục để tăng cường chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục phổ thông, thông qua phát triển nghề nghiệp theo nhu cầu thực tiễn, đáp ứng nhu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Theo kế hoạch, Trường sẽ tổ chức bồi dưỡng cho trên 3.000 giáo viên cốt cán để triển khai đến trên 73.000 giáo viên của 8 tỉnh trong khu vực miền núi phía Bắc.

Khóa bồi dưỡng được tổ chức trong 5 ngày, đội ngũ giáo viên sẽ được hướng dẫn thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông mới. Thực hành và nắm bắt các xu hướng hiện đại về phương pháp, kỹ thuật dạy học và giáo dục nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh; Lựa chọn, sử dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học phù hợp nhằm phát triển phẩm chất, năng lực học sinh theo môn học, hoạt động giáo dục; Lựa chọn, xây dựng các chiến lược dạy học, giáo dục hiệu quả phù hợp với đối tượng học sinh; Thực hành xây dựng nội dung và thiết kế tiến trình tổ chức hoạt động dạy học theo định hướng phát triển năng lực học sinh đối với một chủ đề trong chương trình môn học, hoạt động giáo dục; Khai thác, sử dụng và quản lý hoạt động bồi dưỡng thường xuyên trên hệ thống bồi dưỡng qua mạng; Xây dựng kế hoạch hỗ trợ đồng nghiệp thực hiện các nội dung bồi dưỡng về Chương trình giáo dục phổ thông mới tại địa phương...

Trần Nguyên