Trên 5,6 tỷ đồng đầu tư xây dựng Trạm Y tế xã Tiên Hội

Trên 5,6 tỷ đồng đầu tư xây dựng Trạm Y tế xã Tiên Hội Thi công san nền Trạm Y tế xã Tiên Hội

Nhằm đảm bảo cơ sở vật chất cho việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân trong vùng, hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu, công trình Trạm Y tế xã Tiên Hội với nhà làm việc 2 tầng cùng các hạng mục phụ trợ đã được khởi công xây dựng.

Công trình do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Đại Từ làm chủ đầu tư. Tổng kinh phí đầu tư của công trình trên 5,6 tỷ đồng, trong đó Tổng công ty Khí Việt Nam (PV GAS) hỗ trợ 5 tỷ đồng, còn lại là nguồn vốn của huyện và các nguồn vốn hợp pháp khác. Các hạng mục thi công gồm: San nền với tổng diện tích trên 1.300m2; nhà làm việc 2 tầng; nhà công vụ và các hạng mục phụ trợ như: Nhà để xe, vườn thuốc Nam, hệ thống cổng, hàng rào…

Công trình được khởi công xây dựng từ tháng 1-2021 và dự kiến hoàn thành trong tháng 6 tới.

Nguyễn Lê