Trên 169 tỷ đồng thực hiện Dự án Điểm dân cư xã Điềm Thụy

UBND huyện Phú Bình vừa ký kết hợp đồng thực hiện Dự án “Điểm dân cư nông thôn sinh thái Điềm Thụy huyện Phú Bình” (giai đoạn 1) với nhà đầu tư Liên doanh Quốc tế xanh- Havico (Hà Nội).

Theo quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 đã được UBND huyện Phú Bình phê duyệt, Dự án này có diện tích 9ha tại xã Điềm Thụy, phía Đông giáp danh giới quy hoạch khu công nghiệp Điềm Thụy, phía Tây giáp kênh thủy lợi Núi Cốc, phía Nam giáp khu vực núi Hanh, phía Bắc giáp tỉnh lộ 266. Dự án có tổng mức đầu tư 169 tỷ đồng theo hình thức hợp đồng dự án đầu tư sử dụng đất, xây dựng mới đồng bộ hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và một số công trình nhà ở thuộc phạm vi dự án theo quy hoạch được duyệt. Thời gian thực hiện hợp đồng 2019-2022.

Ngọc Ánh