Thông qua báo cáo ĐTM Dự án MDF Dongwha Việt Nam

Thông qua báo cáo ĐTM Dự án MDF Dongwha Việt Nam Một phần khu đất 50ha đã được giao cho chủ đầu tư Dự án MDF Dongwha Việt Nam tại KCN Sông Công II.

Ngày 23-6 vừa qua, Hội đồng thẩm định của Sở Tài nguyên - Môi trường đã thông qua báo cáo đánh giá tác động môi trường (báo cáo ĐTM) của Dự án MDF Dongwha Việt Nam tại Khu công nghiệp (KCN) Sông Công II.

Tuy vậy, để đủ căn cứ, cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định của pháp luật, Sở đề nghị Công ty TNHH Dongwha Việt Nam chỉnh sửa lại Dự án, bổ sung, hoàn chỉnh báo cáo ĐTM theo ý kiến của Hội đồng thẩm định.

Về vấn đề này, Báo Thái Nguyên đã có bài viết “Một dự án nhiều triển vọng cần sớm tháo gỡ vướng mắc”, phản ánh: Dự án MDF Dongwha Việt Nam (vốn Hàn Quốc) được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư tháng 7-2019 vào KCN Sông Công II; tổng vốn đầu tư ban đầu là gần 4.000 tỷ đồng (đăng ký tăng lên trên 11.000 tỷ đồng). Dự án gặp vướng mắc về thủ tục liên quan đến môi trường, cụ thể: Ngày 7-1-2019, Công ty TNHH Dongwha Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị Sở Tài nguyên - Môi trường thẩm định báo cáo ĐTM, nhưng Sở nhận thấy loại hình sản xuất ván MDF, gỗ công nghiệp và hóa chất không có trong danh mục các ngành nghề đầu tư tại báo cáo ĐTM của KCN Sông Công II. Vì vậy, Sở trả lại hồ sơ và hướng dẫn Công ty phối hợp với chủ đầu tư hạ tầng (Ban Quản lý các KCN) báo cáo Bộ Tài nguyên - Môi trường việc bổ sung ngành nghề này vào KCN Sông Công II. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Ban Quản lý các KCN tỉnh đã lập lại báo cáo ĐTM của KCN Sông Công II, bổ sung đánh giá tác động môi trường loại hình sản xuất của Dự án MDF Dongwha Việt Nam và đã được Bộ Tài nguyên - Môi trường phê duyệt.

Trần Quyền