Thi công hai cây cầu bắc qua suối Mo Linh

Thi công hai cây cầu bắc qua suối Mo Linh Thi công phần móng cầu Mo Linh 2

Bằng nguồn vốn ODA do Ngân hàng Thế giới tài trợ và nguồn ngân sách địa phương cân đối, thành phố Thái Nguyên đang triển khai xây dựng hai cây cầu Mo Linh 1 và Mo Linh 2 bắc qua suối Mo Linh (thuộc địa bàn xã Linh Sơn và phường Đồng Bẩm).

Cầu Mo Linh 1 có tổng vốn đầu tư 100 tỷ đồng, cầu dài 680m (gồm cầu và đường dẫn). Do Công ty C.P Đầu tư và Xây dựng số 18 (LICOGI 18) trúng thầu thi công. Đến nay công trình thi công đạt khoảng 15% khối lượng theo hợp đồng.

Cầu Mo Linh 2 có tổng mức đầu tư 114 tỷ đồng, chiều dài cầu 600m (gồm cầu và đường dẫn). Do Tập đoàn Quốc tế Đông Á - CTCP thi công. Đến nay công trình thi công đạt trên 10% khối lượng theo hợp đồng.

Được biết, cầu Mo Linh 1 nằm trong các gói thầu thuộc tuyến đường Huống Thượng - Chùa Hang; Cầu Mo Linh 2 nằm trong các gói thầu nâng cấp khu dân cư phường Đồng Bẩm, đều thuộc Dự án “ Phát triển tổng hợp đô thị động lực - thành phố Thái Nguyên”.

Phương Thơm