Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về giá đất

Tăng cường chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về giá đất Dự án Mỏ Bạch Central Hills, Chủ đầu tư Công ty CP Đầu tư Xây dựng Thiên Lộc hợp tác đầu tư với Công ty TNHH MTV Khai thác khoáng sản & BĐS Anh Thắng quy mô 234 lô đang được giao bán.

UBND tỉnh vừa có văn bản yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND các huyện, thành, thị và các cơ quan liên quan tăng cường quản lý chặt chẽ các dự án bất động sản, nhất là bất động sản hình thành trong tương lai, đảm bảo việc kinh doanh, chuyển nhượng tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Các cơ quan, đơn vị, địa phương phải công bố công khai thông tin về quy hoạch, kế hoạch đề người dân tiếp cận thông tin chính thống, không bị nhiễu thông tin, để tránh bị giới đầu cơ lợi dụng thổi giá, đẩy giá đất lên cao nhằm thu lời bất chính. Các địa phương thực hiện nghiêm các quy định về đăng ký chuyển quyền sử dụng đất, chuyển mục đích sử dụng đất… để thu nghĩa vụ thuế, kiểm soát các giao dịch ảo, thổi giá đất, giá bất động sản. Quản lý chặt chẽ, đảm bảo tuân thủ đúng mục đích các quy định của pháp luật về đất đai về việc tách thửa đất. Xử lý nghiêm đối với các hành vi không đưa đất vào sử dụng, sử dụng chậm so với tiến độ ghi trong dự án đầu tư.

Bên cạnh đó, các sở, ngành, địa phương điều tiết quỹ đất ra thị trường thông qua việc tạo quỹ đất sạch để đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất. Tăng cường công tác tuyên truyền, thông tin kịp thời về quy hoạch của địa phương để người dân hiểu và thực hiện, tránh bị lợi dụng, trục lợi.

Hằng Nga