Khó khăn trong triển khai Dự án rau an toàn

Khó khăn trong triển khai Dự án rau an toàn Từ năm 2016 đến nay, Dự án rau an toàn tại phường Cải Đan (T.P Sông Công) vẫn chưa thu hút được doanh nghiệp đầu tư.

Dự án rau an toàn (gọi tắt là Dự án) thuộc Đề án tái cơ cấu nông nghiệp giai đoạn 2016-2020, được T.P Sông quy hoạch từ năm 2016, với diện tích 10ha tại phường Cải Đan. Tuy nhiên đến nay, Dự án này vẫn chưa thu hút được doanh nghiệp (DN) đầu tư do còn gặp một số vướng mắc.

Ông Lưu Văn Thắng, Phó Chủ tịch UBND phường Cải Đan cho biết: Sau khi Thành phố có chủ trương quy hoạch vùng trồng rau an toàn tại tổ dân phố TDP Ngo Quán (trước đây là Ao Ngo) và kêu gọi các nhà đầu tư thực hiện Dự án, chúng tôi đã họp dân, tuyên truyền, vận động hơn 70 hộ dân có đất ruộng nằm trong vùng Dự án để người dân thấy được những lợi ích mà Dự án mang lại. Từ năm 2016 đến nay đã có 3 nhà đầu tư tìm hiểu, khảo sát vị trí để triển khai, tuy nhiên giữa doanh nghiệp (DN) và người dân vẫn chưa đi đến thống nhất.

Tìm hiểu thực tế tại địa phương, chúng tôi thấy, vị trí mà T.P Sông Công chọn để triển khai Dự án rau an toàn rất phù hợp: Cánh đồng bằng phẳng; thuận tiện về nguồn nước tưới; đường giao thông; người dân ủng hộ việc xây dựng Dự án… Ông Lưu Đức Thuận, Tổ trưởng TDP Ngo Quán cho hay: Người dân chúng tôi rất mong muốn có nhà đầu tư vào thực hiện Dự án rau an toàn tại cánh đồng của TDP, tuy nhiên, bà con không muốn cho DN thuê đất (vì DN trả giá thuê đất chỉ có 900 nghìn đồng/sào/năm) mà muốn Nhà nước thu hồi, đền bù đất ruộng cho nhân dân, giải phóng mặt bằng và bàn giao đất để DN thực hiện Dự án. Còn bà Nguyễn Thị Thắng, người dân của TDP nói: Gia đình tôi có gần 10 sào ruộng nằm trong vùng Dự án. Nếu cho DN thuê đất đồng nghĩa với việc người dân chúng tôi sẽ phải dồn điền đổi thửa, như vậy sau này nếu như DN không triển khai Dự án nữa, có khả năng chúng tôi sẽ bị mất bờ, mất ruộng…

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề này, ông Ngô Quảng Bá, Trưởng phòng Kinh tế T.P Sông Công cho biết: Người dân có đất thuộc Dự án rau an toàn rất ủng hộ chủ trương quy hoạch vùng trồng rau của Thành phố. Tuy nhiên, bà con không muốn cho DN thuê đất mà muốn DN mua lại toàn bộ diện tích đất trên. Với phương án Nhà nước giải phóng mặt bằng 10ha đất nông nghiệp này, sau đó bàn giao để DN triển khai Dự án, các DN cũng không có kinh phí thực hiện. Do vậy, một số DN đã tìm hiểu, khảo sát vị trí vùng trồng rau nhưng vẫn chưa dám đầu tư.

Để Dự án có thể triển khai, T.P Sông Công đang tiếp tục kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư phù hợp, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi trong công tác giải phóng mặt bằng; cam kết hỗ trợ DN xây dựng kết cấu hạ tầng (nhà lưới, đường bê tông, khu chế biến, máy bơm…) theo cơ chế của tỉnh… Bên cạnh đó, Thành phố cũng khuyến khích các DN liên kết với hộ dân triển khai Dự án theo hướng DN và người dân đều có lợi.

Vi Vân