Dự án Đường vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội: Chi trả bồi thường GPMB hơn 26 tỷ đồng

Dự án Đường vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội (đoạn tuyến đi trùng đại lộ Đông - Tây Khu tổ hợp Yên Bình và cầu vượt Sông Cầu), có tổng vốn đầu tư 966,4 tỷ đồng do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh làm chủ đầu tư. Dự án đi qua các xã, phường Nga My và Hà Châu (Phú Bình) và Đồng Tiến, Tiên Phong (T.X Phổ Yên).

Để thực hiện Dự án, từ đầu nằm đến nay, huyện Phú Bình đã chi trả tiền bồi thường, hỗ trợ GPMB được 26,2 tỷ đồng cho 217/407 hộ đã được phê duyệt phương án dự toán bồi thường, hỗ trợ GPMB. Trong đó, xã Nga My là 18,8 tỷ đồng (gồm bồi thường, di chuyển 308 ngôi mộ và 152 hộ có đất nông nghiệp) và xã Hà Châu là 7,4 tỷ đồng (gồm bồi thường, di chuyển 65 ngôi mộ và 58 hộ có đất nông nghiệp). Hiện nay, huyện còn 190 hộ có đất nông nghiệp với trên 33 tỷ đồng đã được phê duyệt nhưng chưa được chi trả. Đối với đất ở và tài sản trên đất, huyện đã niêm yết phương án đất ở và tài sản của 33 hộ gia đình với giá trị khoảng 20 tỷ đồng, nhưng chưa được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ GPMB. Theo đánh giá chung tiến độ GPMB của Dự án còn chậm do công tác kê khai, kiểm đếm lập phương án bồi thường GPMB thời gian qua còn mốt số vướng mắc: còn 3 ngôi mộ trong phạm vi GPMB chưa có người nhận và di chuyển; đã thống kê kiểm đến nhưng chưa hoàn thiện và phê duyệt phương án thu hồi đất đối với 42 hộ có đất nông nghiệp; công tác xác minh nguồn gốc đất sử dụng và tiến độ quy hoạch và triển khai các khu tái định cư còn chậm…

Để đảm bảo tiến độ cho khởi công xây dựng Dự án (tháng 8-2018), huyện sẽ hoàn thiện hồ sơ để giải ngân số tiền chi trả đền bù, GPMB 55 tỷ đồng đối với đất nông nghiệp; hoàn thiện phương án trình phê duyệt bồi thường, hỗ trợ GPMB phần đất ở và tài sản trị giá khoảng 20 tỷ đồng; hoàn thiện phê duyệt đồ án quy hoạch các khu tái định cư để tổ chức công bố quy hoạch và thực hiện các bước tiếp theo. Phấn đấu đến hết tháng 7-2018, huyện sẽ hoàn thiện và bàn giao mặt bằng phần đất nông nghiệp và di chuyển mồ mả cho đơn vị thi công.

 

 

Hoàng Cường