Đẩy mạnh giải phóng mặt bằng

Từ đầu năm đến nay, T.X Phổ Yên đã giải phóng mặt bằng (GPMB) được gần 60ha để thực hiện các dự án (đạt 85% kế hoạch cả năm); tổng kinh phí chi trả bồi thường khoảng 180 tỷ đồng.

Theo đánh giá, các dự án, công trình trọng điểm trên địa bàn như: Khu công nghiệp Yên Bình giai đoạn 2, Khu công nghiệp Điềm Thụy (phần diện tích 170ha), đường nối vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội, khu đô thị Việt Hàn... đều đạt tiến độ GPMB theo kế hoạch. Cơ quan chuyên môn của địa phương và các doanh nghiệp liên quan cũng bố trí đủ kinh phí để chi trả ngay tiền bồi thường GPMB đối với những phần diện tích đã hoàn thành việc kiểm đếm và nhận được sự đồng thuận của nhân dân.

T.X Phổ Yên xác định GPMB là một trong những giải pháp đột phá để tăng cường thu hút đầu tư. Kết quả từ năm 2015 đến 2020 địa phương đã thu hút được 147 dự án đầu tư vào địa bàn với tổng số vốn đăng ký trên 1.900 tỷ đồng.

 

Nhị Hà