Danh mục các dự án ưu tiên mời gọi đầu tư vào tỉnh

Danh mục các dự án ưu tiên mời gọi đầu tư vào tỉnh Trung tâm T.P Thái Nguyên hôm nay.

Chỉ còn hơn 1 tháng nữa, Hội nghị Xúc tiến đầu tư của tỉnh sẽ chính thức được diễn ra. Theo đó, sẽ có 65 dự án được mời gọi đầu tư tại Hội nghị lần này trên cơ sở lựa chọn từ đề xuất của các sở, ngành, địa phương của tỉnh, thuộc các lĩnh vực: Công nghiệp (15 dự án); Nông nghiệp (19 dự án); Hạ tầng thương mại, văn hóa, thể thao, du lịch (12 dự án); Giao thông - đô thị (15 dự án); Y tế, giáo dục (4 dự án). Dưới đây là Danh mục các dự án ưu tiên mời gọi đầu tư vào tỉnh

Bấm vào đây để xem 65 dự án đầu tư vào các lĩnh vực

 

 

Bấm vào đây để xem 65 dự án đầu tư vào các lĩnh vực

 

ĐỊA CHỈ LIÊN HỆ MỘT SỐ CƠ QUAN CỦA TỈNH THÁI NGUYÊN

1. VĂN PHÒNG UBND TỈNH

- Địa chỉ: Số 18 đường Nha Trang, phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên

- Thông tin liên hệ: Ông Bùi Thanh Hải-Chánh Văn phòng, số điện thoại: 0913.523.757; Email: manhhai77@gmail.com

- Website: http://thainguyen.gov.vn

2. SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

- Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên

- Thông tin liên hệ: Ông Hoàng Thái Cương-Giám đốc, số điện thoại 0912.452.345;

Email: hoangthaicuong1975@gmail.com

- Website: http://sokhdt.thainguyen.gov.vn

3. SỞ NGOẠI VỤ

- Địa chỉ: Số 9, đường Hùng Vương, Thành phố Thái Nguyên

- Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Đình Việt -Giám đốc, số điện thoại 0983530000; Email: vietnd@thainguyen.gov.vn

- Website: http://sngv.thainguyen.gov.vn

4. SỞ TÀI CHÍNH

- Địa chỉ: Số 5 đường Đội Cấn, Phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên

- Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Minh Quang - Giám đốc, số điện thoại 0912.003.959;

Email: minhquangstc@gmail.com

- Website: sotc.thainguyen.gov.vn

5. CỤC THUẾ TỈNH

- Địa chỉ: Số 11-13, đường Cách mạng tháng Tám, phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên

- Thông tin liên hệ: Ông Phạm Văn Chức - Cục trưởng, số điện thoại 0913.256.989;

Email: pvchuc.tng@gdt.gov.vn

6. SỞ XÂY DỰNG

- Địa chỉ: Số 02, đường Nguyễn Du, phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên

- Thông tin liên hệ: Ông Hoàng Đức Khánh-Giám đốc, số điện thoại 0913.384.251;

 Email: khanhxd29@gmail.com

7. SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

- Địa chỉ: Số 132, đường Hoàng Văn Thụ, Phường Hoàng Văn Thụ, TP. Thái Nguyên

- Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Thanh Tuấn- Giám đốc, số điện thoại 0975.818.018;

Email: tuannt.sotnmt@thainguyen.gov.vn

- Website: http://tnmtthainguyen.gov.vn

8. SỞ CÔNG THƯƠNG

- Địa chỉ: Số 4 đường Cách Mạng Tháng 8, thành phố Thái Nguyên.

- Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Ngô Quyết-Giám đốc, số điện thoại 0913.286.000;

Email: ngoquyet369@gmail.com

- Website: http://congthuongthainguyen.gov.vn

9. TRUNG TÂM TƯ VẤN VÀ XÚC TIẾN ĐẦU TƯ

- Địa chỉ: Số 18, đường Nha Trang, phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên

- Thông tin liên hệ: Ông Chu Văn Khanh-Giám đốc; số điện thoại 0913.517.252;

Email: khanhdpitn@gmail.com  

10. BAN QUẢN LÝ CÁC KHU CÔNG NGHIỆP

- Địa chỉ: Phường Bách Quang, thành phố Sông Công, tỉnh Thái Nguyên

- Thông tin liên hệ: Ông Phan Mạnh Cường -Trưởng ban; số điện thoại 0912.735.380;

Email: izatng@gmail.com

- Website: http://bqlkcnthainguyen.gov.vn

11. CHI CỤC HẢI QUAN THÁI NGUYÊN

- Địa chỉ: Số 568 đường Phan Đình Phùng, phường Phan Đình Phùng, TP. Thái Nguyên

-Thông tin liên hệ: Ông Dương Minh Đức - Chi cục trưởng, số điện thoại 0989.098.868;

Email: ducdm74@gmail.com  

12. UBND THÀNH PHỐ THÁI NGUYÊN

- Địa chỉ: Số 10, đường Nguyễn Du, phường Trưng Vương, TP. Thái Nguyên

- Thông tin liên hệ: Ông Lê Quang Tiến - Chủ tịch, Số điện thoại 0912.999.567;

Email: lequangtientn@gmail.com

13. UBND THÀNH PHỐ SÔNG CÔNG

- Địa chỉ: Đường Cách mạng tháng Tám, phường Thắng Lợi, Thành phố Sông Công

- Thông tin liên hệ: Ông Lê Văn Khôi - Chủ tịch, số điện thoại 0913.284.929;

Email: haiphong284.kl@gmail.com

14. UBND THỊ XÃ PHỔ YÊN

- Địa chỉ: Tổ dân phố 4, phường Ba Hàng, thị xã Phổ Yên.

- Thông tin liên hệ: Ông Bùi Văn Lương - Chủ tịch; số điện thoại: 0982.729.264;

Email: tuanluongmbb@gmail.com

15. UBND HUYỆN ĐỊNH HÓA

- Địa chỉ: Thị trấn Chợ Chu, huyện Định Hóa.

- Thông tin liên hệ: Ông Ma Đình Đối - Chủ tịch; số điện thoại: 0912.446.571; 

Email: madinhdoi@gmail.com

16. UBND HUYỆN PHÚ LƯƠNG

- Địa chỉ: Thị trấn Đu, huyện Phú Lương.

- Thông tin liên hệ: Ông Phạm Bình Công - Chủ tịch, số điện thoại 0913.529.997;

Email: phambinhcong@gmail.com

17. UBND HUYỆN ĐẠI TỪ

- Địa chỉ: Thị trấn Hùng Sơn, huyện Đại Từ.

- Thông tin liên hệ: Ông Phạm Duy Hùng - Chủ tịch, số điện thoại 0983.272.069;

 Email: phamhung69ubdt@gmail.com

18. UBND HUYỆN ĐỒNG HỶ

- Địa chỉ: Thị trấn Chùa Hang, huyện Đồng Hỷ.

- Thông tin liên hệ: Ông Nguyễn Văn Thủy - Chủ tịch, số điện thoại 0913.003.245;

 Email: thuynv.donghy@thainguyen.gov.vn

19. UBND HUYỆN PHÚ BÌNH

- Địa chỉ: Thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình.

- Thông tin liên hệ: Ông Hoàng Thanh Giao - Chủ tịch, số điện thoại 0912.867.553;

 Email: hoanggiaopb@gmail.com

20. UBND HUYỆN VÕ NHAI

- Địa chỉ: Thị trấn Đình Cả, huyện Võ Nhai, tỉnh Thái Nguyên

- Thông tin liên hệ: Ông Dương Văn Tiến - Chủ tịch, số điện thoại 0982.294.111;

 Email: duongtien.tdtn@gmail.com

TNĐT