Đại Từ: Trên 15 tỷ đồng đầu tư khu sản xuất nông nghiệp tập trung

Nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển, hướng tới hình thành vùng sản xuất tập trung, ứng dụng công nghệ cao, huyện Đại Từ đã thực hiện đầu tư hơn 15 tỷ đồng để xây dựng hạ tầng giao thông vào các khu sản xuất tập trung tại một số hợp tác xã (HTX) trên địa bàn. Trong đó, các HTX đối ứng tối thiểu 20% vốn đầu tư, còn lại là từ nguồn vốn chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới

Đó là các tuyến đường giao thông nông thôn vào khu sản xuất tập trung của các HTX nông nghiệp, gồm: HTX Tiên Trường 3, ở xã Tiên Hội với tổng mức đầu tư 4 tỷ đồng; HTX Rau an toàn thị trấn Hùng Sơn, ở thị trấn Hùng Sơn (gần 2 tỷ đồng); HTX Chè Yên Từ, ở xã Tiên Lãng (1,3 tỷ đồng); HTX Dịch vụ xanh Ký Phú, ở xã Ký Phú (gần 4,7 tỷ đồng); HTX Chè Phú Cường Bắc, ở xã Phú Cường (trên 1,3 tỷ đồng); HTX Nông nghiệp Trung Na, ở xã Tiên Hội (1,8 tỷ đồng).

Các công trình do UBND thị trấn Hùng Sơn và các xã: Tiên Hội, Yên Lãng, Ký Phú, Phú Cường làm chủ đầu tư. Đến nay, các công trình đã cơ bản hoàn thành, đáp ứng nhu cầu vận chuyển hàng hóa, đi lại của người dân

Thu Huyền