Trên 730 tỷ đồng nâng cấp, sửa chữa hạ tầng lưới điện

Trên 730 tỷ đồng nâng cấp, sửa chữa hạ tầng lưới điện Ảnh: Minh họa.

Năm qua, Công ty Điện lực Thái Nguyên (PC Thái Nguyên) đã đầu tư nâng cấp, sửa chữa 50 công trình hạ tầng lưới điện bao gồm: Xây dựng và cải tạo nâng cấp 207,3 km đường dây trung thế; 225,49 km đường dây hạ thế và xây dựng mới 119 trạm biến áp/27.360kVA với tổng mức đầu tư là 440,5 tỷ đồng.

Cùng với đó, PC Thái Nguyên cũng đầu tư trên 222 tỷ đồng để khởi công, đóng điện 28 dự án với năng lực tăng thêm 38,7MVA và 382,41 km đường dây trung hạ thế. Trong năm 2020, ngành Điện Thái Nguyên cũng tiến hành sửa chữa 65 hạng mục với tổng kinh phí 67,7 tỷ đồng.

Việc hoàn thành đầu tư, sửa chữa hạ tầng lưới điện đã góp phần cải thiện tình trạng vận hành đối với hệ thống lưới điện khu vực, nâng cao chất lượng dịch vụ cung cấp điện cho khách hàng và hiệu quả sản xuất - kinh doanh. Qua đó, góp phần giảm chỉ số SAIFI (chỉ số về số lần mất điện) bình quân 1,3 lần so với trước đầu tư, sửa chữa lớn và giảm 0,054% tổn thất toàn Công ty.

Cường Nguyễn