Toàn tỉnh hiện có 129 dự án FDI còn hiệu lực

Toàn tỉnh hiện có 129 dự án FDI còn hiệu lực Sản xuất tai nghe của Công ty TNHH Glonics Việt Nam - doanh nghiệp FDI, tại phường Phú Xá, T.P Thái Nguyên.

Trong tháng 2-2018, toàn tỉnh cấp mới đăng ký kinh doanh cho 52 doanh nghiệp, với số vốn đăng ký 406,35 tỷ đồng; cấp điều chỉnh thay đổi cho 71 doanh nghiệp; cấp thành lập đơn vị trực thuộc 25 đơn vị; tạm ngừng hoạt động 12 doanh nghiệp; giải thể 8 doanh nghiệp.

Cũng trong tháng 2, tỉnh đã quyết định chủ trương đầu tư cho 6 dự án mới, với số vốn đăng ký 641,34 tỷ đồng. Không có điều chỉnh thay đổi giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.Như vậy, tính đến đầu tháng 3 này, tổng số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là 6.165 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 77.820 tỷ đồng.

Về thu hút đầu tư FDI, 2 tháng đầu năm, trên địa bàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 3 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 13 triệu USD, nâng tổng số dự án FDI còn hiệu lực đến nay là 129 dự án, tổng vốn đăng ký gần 7.250 triệu USD, vốn thực hiện đạt hơn 6.578 triệu USD.

Việt Bắc