Tăng cường tuyên truyền về an toàn hệ thống lưới điện

T.X Phổ Yên có hệ thống truyền tải điện 500kV Sơn La - Hiệp Hòa đi qua 5 xã với tổng chiều dài 17km. Điện lực T.X Phổ Yên được giao quản lý lưới điện của 18 xã, phường với 297km đường dây trung thế, 431 trạm biến áp/457 máy biến áp, tổng khách hàng sử dụng điện là 43.822.

Để đảm bảo an toàn hệ thống lưới điện, T.X Phổ Yên đã giao các phòng, ban ngành, đơn vị chức năng, UBND các xã, phường trên địa bàn xây dựng kế hoạch cụ thể. Theo đó, tập trung tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước liên quan đến công tác bảo vệ an ninh chính trị, an toàn ngành Điện; vận động nhân dân tích cực tham gia đảm bảo an ninh, an toàn hệ thống điện trên địa bàn; tiếp tục rà soát các điểm vi phạm hành lang an toàn lưới điện, giải quyết triệt để các trường hợp vi phạm; làm tốt công tác kiểm tra, đánh giá hiện trạng lưới điện để kịp thời đề nghị đầu tư, sửa chữa, nâng cấp...

Trịnh Phương