Tăng cường thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp

Tăng cường thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp Dây chuyền sản xuất linh kiện điện tử tại Công ty TNHH Bokwang Vina (KCN Điềm Thụy).

Theo thông tin từ Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) tỉnh, đến nay, tổng vốn đầu tư thực hiện các dự án trong các KCN trên địa bàn tỉnh đạt gần 7 tỷ USD và gần 9.400 tỷ đồng, với 153 dự án đã hoàn thành, đi vào sản xuất, kinh doanh. Riêng năm 2019, các dự án trong KCN đạt doanh thu 31,5 tỷ USD và trên 8.060 tỷ đồng (trong đó giá trị xuất khẩu đạt trên 27 tỷ USD), tăng hơn 5% so với năm trước; nộp ngân sách trên 7.200 tỷ đồng, tăng 15% so với năm trước và bằng gần 50% tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. Các doanh nghiệp trong KCN giải quyết việc làm cho hơn 103.000 lao động, với mức thu nhập bình quân đạt 6,5 triệu đồng/người/tháng trở lên, góp phần tích cực chuyển dịch cơ cấu lao động trên địa bàn tỉnh.

Năm 2020, Ban Quản lý các KCN tỉnh sẽ đưa KCN Sông Công II rộng 250ha đi vào hoạt động. Đến nay, KCN Sông Công II đã thu hút được 8 dự án đầu tư với tổng số vốn đăng ký trên 644 triệu USD và 250 tỷ đồng. Để tăng cường thu hút đầu tư vào các KCN, Ban Quản lý các KCN tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính theo hướng đơn giản, tiết giảm tối đa thời gian thực hiện các thủ tục hành chính chỉ bằng 1/10 so với quy định. Đồng thời, chủ động nắm bắt những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp để phối hợp với các sở, ngành chức năng của tỉnh tập trung tháo gỡ, giải quyết và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh.

Nam Hà