Sản lượng xi măng tiêu thụ đạt trên 336 nghìn tấn

Sản lượng xi măng tiêu thụ đạt trên 336 nghìn tấn

Nhờ tích cực tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm, áp dụng các biện pháp về tiết kiệm chi phí sản xuất và không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm, từ đầu năm 2020 đến nay, Công ty cổ phần xi măng La Hiên (huyện Võ Nhai) đã sản xuất và tiêu thụ được 336,2 nghìn tấn xi măng, tăng 12,6 tấn so với cùng kỳ. Tính đến nay, doanh thu của Công ty ước đạt 333,6 tỷ đồng, đạt 51,9% kế hoạch năm và nộp ngân sách Nhà nước 18,9 tỷ đồng (tăng 24% so với cùng kỳ).

Để hoàn thành mục tiêu sản xuất và tiêu thụ 730 nghìn tấn xi măng trong năm 2020, từ nay đến cuối năm, Công ty sẽ triển khai các biện pháp về cải tiến một số thiết bị, công nghệ sản xuất nhằm nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; tiếp tục giữ vững thị phần tiêu thụ sản phẩm xi măng trên địa bàn tỉnh đồng thời tìm kiếm, mở rộng thị trường tiêu thụ ra một số tỉnh, thành phố lân cận... Được biết, hiện nay, Công ty đang giải quyết việc làm ổn định cho trên 577 lao động, với mức thu nhập bình quân đạt 9,6 triệu đồng/người/tháng (tăng 1,1 triệu đồng so với cùng kỳ).

Hoàng Cường