Phú Lương: Xúc tiến thu hút đầu tư vào 2 cụm công nghiệp mới

Trong Đề án Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cụm công nghiệp (CCN) trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 (UBND tỉnh phê duyệt tháng 5-2017), huyện Phú Lương được bổ sung 2 CNN, gồm: CCN Yên Ninh với diện tích 28ha (lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư là chế biến, bảo quản nông sản sau thu hoạch, thực phẩm, đồ uống và các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp khác); CCN Yên Lạc trên diện tích 25,6ha (ưu tiên thu hút đầu tư ngành nghề chế biến gỗ, nông sản, dệt may, da giầy, công nghiệp hỗ trợ…).

 
Để sớm hiện thực hóa 2 CCN này và phát huy tiềm năng của địa phương, huyện Phú Lương đang tích cực thu hút nhà đầu tư hạ tầng và đến nay đã có một số nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu. Riêng CCN Yên Lạc đã có nhà đầu tư đề xuất lập dự án.
 
Trước năm 2017, huyện Phú Lương được quy hoạch 4 CCN có tổng diện tích 175,6ha, trong đó có 3 cụm nằm trên địa bàn xã Sơn Cẩm. Sau khi xã Sơn Cẩm sáp nhập về T.P Thái Nguyên, huyện Phú Lương chỉ còn duy nhất CCN Đu – Động Đạt. Sau nhiều năm gặp khó khăn về thu hút nhà đầu tư, gây lãng phí tài nguyên đất, CCN này đã bị đưa ra khỏi quy hoạch. Như vậy, huyện Phú Lương hiện chỉ còn 2 CCN nằm trong quy hoạch của tỉnh. 
Trần Quyền