Phát huy vai trò lãnh đạo trong sản xuất

Phát huy vai trò lãnh đạo trong sản xuất

Đảng bộ Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công hiện có 17 chi bộ với 256 đảng viên. Những năm gần đây, Đảng ủy Công ty đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo cán bộ, đảng viên, người lao động hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sản xuất, kinh doanh và nghĩa vụ đối với Nhà nước…

Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty cho biết: Vài ba năm trước, định hướng chiến lược sản xuất, kinh doanh của Công ty chưa được rõ ràng; sản phẩm truyền thống không ổn định; công nghệ sản xuất tuy có đổi mới nhưng chưa đồng bộ và chưa đáp ứng được yêu cầu của thị trường. Bên cạnh đó, chất lượng lao động còn nhiều bất cập, một số lao động không theo kịp với việc đổi mới công nghệ hiện đại, trong khi số lao động tuyển dụng mới còn thiếu kinh nghiệm, trình độ tay nghề còn non dẫn đến năng suất lao động thấp. Nhưng nay, Công ty đã có những chuyển biến tích cực nhờ Đảng bộ đã lãnh đạo Công ty từng bước đổi mới công nghệ, định hướng chiến lược sản phẩm theo hướng phát triển bền vững, đổi mới tổ chức sản xuất, tăng cường công tác thị trường, quản trị nội bộ, tập trung đào tạo nâng cao năng lực quản lý và trình độ tay nghề cho người lao động…

Đảng ủy luôn xác định công tác cán bộ là yếu tố hết sức quan trọng, quyết định hiệu quả trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng ủy đã xây dựng Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ, trong đó mỗi cán bộ, đảng viên đều phát huy được vai trò gương mẫu, là hạt nhân trong mọi hoạt động của đơn vị. Từ năm 2015 đến nay, Đảng ủy đã xem xét, thông qua đề nghị bổ nhiệm 3 đồng chí Phó Giám đốc, đề bạt bổ nhiệm 23 đồng chí cán bộ quản lý đơn vị, luân chuyển 25 đồng chí cán bộ quản lý. Đây được coi là nhiệm kỳ có sự thay đổi nhiều về cán bộ nhưng do được chuẩn bị tốt các khâu trong công tác cán bộ, đánh giá, quy hoạch, đào tạo, luân chuyển bố trí công việc, bổ nhiệm và thực hiện tốt các chính sách nên không gây hẫng hụt, xáo động trong công tác cán bộ.

Chi bộ Phân xưởng Cơ khí 2 là một trong những chi bộ làm tốt về công tác cán bộ. Đồng chí Đinh Quang Cường, Bí thư Chi bộ, Quản đốc Phân xưởng Cơ khí 2 cho biết: Chi bộ có 22 đảng viên trong tổng số gần 100 công nhân lao động. Các vị trí chủ chốt trong Phân xưởng như đốc công, cán bộ kỹ thuật, tổ trưởng các tổ sản xuất đều là những đảng viên có chuyên môn tốt, nhiệt tình đi đầu trong công việc. Trong các buổi sinh hoạt Chi bộ hàng tháng, các vấn đề tồn tại trong sản xuất được Chi bộ đưa ra thảo luận theo nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy sức mạnh tập thể, đề ra phương hướng nhiệm vụ, chương trình hành động tốt nhất đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

Để phát triển bền vững trong điều kiện hội nhập và cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ, Công ty đã đầu tư trang thiết bị máy móc hiện đại, tăng cường công tác đào tạo, phát triển nguồn nhân lực. Hàng loạt các thiết bị công nghệ mới được đầu tư theo dây chuyền hoàn chỉnh như: bổ sung đổi mới các máy CNC cho gia công và đo lường; sử dụng các phần mềm chuyên dùng như Catia để hiện đại hóa khâu thiết kế, gia công chế tạo khuôn mẫu, thực hiện nối mạng trong toàn Công ty để thuận lợi trong việc điều hành sản xuất; triển khai Dự án Đầu tư sản xuất trục khuỷu Honda với tổng số vốn đầu tư hàng trăm tỷ đồng; Dự án Đầu tư cải tạo nâng cao năng lực sản xuất của Xưởng Đúc 1; Dự án Đầu tư dây chuyền đúc tự động tại Xưởng Đúc 2; thiết lập các dây chuyền gia công quy lát, tay biên, càng lái, sản phẩm piaggio, bánh răng; dây chuyền gia công nắp động cơ Toshiba, dây chuyền khuôn mẫu… đã và đang mang lại hiệu quả rõ rệt.

Với những nỗ lực trên, giá trị tổng sản lượng và doanh thu của Công ty năm sau cao hơn năm trước. Năm 2015, doanh thu của Công ty đạt gần 692 tỷ đồng thì đến hết năm 2019 tăng lên trên 752 tỷ đồng; thu nhập bình quân của người lao động tăng từ 8,5 triệu đồng/người/tháng (năm 2015) lên 10,6 triệu đồng/người/tháng (năm 2019).

Đồng chí Nguyễn Văn Minh, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty TNHH MTV Diesel Sông Công cho biết thêm: Việc đầu tư đổi mới công nghệ quyết định sự phát triển và định hướng sản phẩm của Công ty. Trong thời gian tới, Công ty tập trung đầu tư những dây chuyền sản xuất hiện đại, tiên tiến nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh, phấn đấu đưa Công ty trở thành doanh nghiệp trong chuỗi sản xuất sản phẩm công nghiệp phụ trợ của ngành Công nghiệp ô tô Việt Nam…

Minh Phương