Nhà máy Cán thép Lưu Xá: Sản xuất thành công sản phẩm thép góc 150

Nhà máy Cán thép Lưu Xá: Sản xuất thành công sản phẩm thép góc 150 Kiểm tra sản phẩm thép hình trước khi xuất xưởng.

Năm 2018, Nhà máy Cán thép Lưu Xá (Công ty CP Gang thép Thái Nguyên) đã nghiên cứu, sản xuất thành công sản phẩm thép góc 150. Đây là sản phẩm thép hình có kích thước sản xuất lớn nhất trong nước tính đến thời điểm hiện tại.

Nhà máy Cán thép Lưu Xá cũng là một trong số ít đơn vị của cả nước sản xuất thành công dòng sản phẩm này. Nguyên nhân là do nguồn nguyên liệu phôi có kích thước lớn để sản xuất dòng sản phẩm thép góc 150 trong nước còn hạn chế mà chủ yếu là phôi góc nhỏ và trung bình. Do đó, sản phẩm này đa phần phải nhập khẩu từ nước ngoài.

Để khắc phục hạn chế nêu trên, Nhà máy đã nghiên cứu thay đổi thiết kế cán thép bằng phương pháp đường chéo đối với việc sử dụng nguồn phôi có kích thước nhỏ và trung bình từ 160 - 165. Cùng với đó là cải tiến một số các thiết bị, máy móc trên hệ thống sản xuất có sẵn như trục cán, đồng thời thiết kế lại lỗ hình và tấm dẫn giữ phôi trên đường cán chéo. Nhờ đó, đơn vị đã sản xuất thành công sản phẩm thép góc 150 mà không cần đầu tư thêm nhiều thiết bị, máy móc với chi phí cao.

Hiện tại, sản phẩm này của Nhà máy đáp ứng được tiêu chuẩn cho các đơn vị sử dụng làm kết cấu công trình cột điện cao thế. Tính đến tháng 11-2018, sản phẩm thép góc 150 của Nhà máy đã tiêu thụ được khoảng 2.600 tấn. 

Hoàng Cường