Đại Từ: Gần 1 tỷ đồng hỗ trợ khuyến công

Đại Từ: Gần 1 tỷ đồng hỗ trợ khuyến công Gia công cơ khí tại Công ty TNHH Song Vũ Minh Thế.

Được sự quan tâm, phối hợp chặt chẽ từ Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp (Sở Công Thương), thời gian qua, huyện Đại Từ đã triển khai hiệu quả các chương trình, dự án khuyến công trên địa bàn huyện. Các dự án triển khai được đánh giá là đạt hiệu quả, sản lượng cũng như chất lượng sản phẩm của các cơ sở thụ hưởng được nâng lên rõ rệt.

Cụ thể, trong 2 năm 2016-2017, trên địa bàn huyện có 7 dự án khuyến công được phê duyệt, tổng kinh phí hỗ trợ đạt 995 triệu đồng. Trong đó, Chương trình khuyến công Quốc gia hỗ trợ 2 dự án với số tiền 395 triệu đồng; Chương trình khuyến công địa phương hỗ trợ 5 dự án với tổng số tiền 600 triệu đồng. Các dự án được hỗ trợ khuyến công chủ yếu đó là hỗ trợ dây chuyền, ứng dụng khoa học công nghệ trong chế biến chè, sản xuất gạch không nung, sản xuất và gia công đồ gỗ. Các đơn vị được hỗ trợ như: Hợp tác xã Chè an toàn Đại Phú, xã Phú Lạc; Công ty TNHH Song Vũ Minh thế, xã Tiên Hội; Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Hùng Thái, thị trấn Hùng Sơn…

Thu Huyền