Xây dựng các chỉ tiêu, nhiệm vụ phải đảm bảo tính khả thi

Xây dựng các chỉ tiêu, nhiệm vụ phải đảm bảo tính khả thi

Ngày 13-2, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thành viên Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã chủ trì buổi làm việc với Huyện ủy Đồng Hỷ để nghe dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIV trình tại Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, lấy đó làm căn cứ để biên tập Báo cáo chính trị phục vụ Đại hội.

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXIV, Đảng bộ huyện Đồng Hỷ đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, sau khi thực hiện việc điều chỉnh địa giới hành chính 3 đơn vị xã, thị trấn về T.P Thái Nguyên vào giữa nhiệm kỳ thì việc hoàn thành một số chỉ tiêu về kinh tế bị ảnh hưởng. Các chỉ tiêu khác về lĩnh vực văn hóa - xã hội, quốc phòng an ninh… đều đạt và vượt chỉ tiêu. Nhiệm kỳ 2020-2025, huyện Đồng Hỷ đề ra các chỉ tiêu chủ yếu là: Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng đến năm 2025 đạt 3.500 tỷ đồng; giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản đạt 1.600 tỷ đồng; xây dựng 100% các xã đạt chuẩn nông thôn mới; hàng năm trên 80% tổ chức cơ sở đảng, đảng viên xếp loại hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ…

Sau khi các đại biểu thảo luận, đề xuất ý kiến tại cuộc họp, phát biểu kết luận, đồng chí Lê Văn Tuấn đánh giá cao sự chuẩn bị dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Đồng Hỷ. Đồng thời đề nghị huyện tiếp tục rà soát lại các thông tin, số liệu trong dự thảo để hoàn thiện Báo cáo chính trị; phân tích các nguyên nhân chủ quan, khách quan đối với những tồn tại, hạn chế cần khắc phục; định hướng việc xây dựng các chỉ tiêu cho nhiệm kỳ mới đảm bảo có tính khả thi, đột phá, sát với tình hình của địa phương…

Quỳnh Trang