Về nơi tuyến đầu Tổ quốc: Kỳ III: Niềm tin son sắt

Vào thăm nơi ở và làm việc của CBCS, khẩu hiệu được treo ngay ngắn trên tất cả các đảo với 5 nội dung cơ bản học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đối với CBCS, trong đó nội dung đầu tiên nổi bật là “Yêu nước, yêu biển, đảo, tàu, vũ khí, trang bị; gắn bó với đơn vị”.

 

Bảo Hân - Mai Hằng