Ủy ban MTTQ tỉnh: Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Ủy ban MTTQ tỉnh: Lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Ban trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh tham gia góp ý dự thảo các văn kiện trình đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngày 3-11, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức Hội nghị công bố, thảo luận, lấy ý kiến nhân dân tham gia góp ý vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì Hội nghị. Tham dự có lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy; đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa, Hội Luật gia, Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh, Hội đồng Giáo xứ Thái Nguyên, những người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh...

Tại Hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp 19 ý kiến về nội dung của dự thảo các văn kiện, trong đó tập trung vào dự thảo Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; dự thảo Báo cáo tổng kết thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2011-2020, xây dựng Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030…

Việc lấy ý kiến nhằm phát huy trí tuệ, quyền làm chủ của nhân dân tham gia góp ý với Đảng trong việc hoạch định các chủ trương, đường lối, quyết sách quan trọng của đất nước đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và năm 2045, góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân. Cùng với đó, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, đồng chí Phạm Thái Hanh đánh giá cao những ý kiến đóng góp tâm huyếtcủa các đại biểu. Ủy ban MTTQ tỉnh sẽ tổng hợp đầy đủ các ý kiến đóng góp để báo cáo Tỉnh ủy và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

 

Vũ Công