Tuyên truyền đậm nét về đại hội đảng bộ các cấp

Tuyên truyền đậm nét về đại hội đảng bộ các cấp

Ngày 18-9, đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đã chủ trì Hội nghị trực tuyến báo cáo viên tháng 9 và tập huấn công tác tuyên truyền về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Tham dự tại điểm cầu Thái Nguyên có đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã được thông tin về 2 chuyên đề: “Kết quả và bài học kinh nghiệm trong tổ chức đại hội đại biểu đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở; một số nhiệm vụ đặt ra đối với các cấp ủy đảng trong thời gian tới”, “Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 và công tác tuyển sinh đại học năm học 2020 2021; những định hướng lớn của ngành Giáo dục - Đào tạo trong tình hình mới”.

Định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phan Xuân Thủy đề nghị các báo cáo viên tập trung tuyên truyền đậm nét về thành công của đại hội đảng bộ cấp trên cơ sở, những bài học kinh nghiệm rút ra; công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các tỉnh, thành phố và các đảng bộ trực thuộc Trung ương; Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; các nhiệm vụ trọng tâm của đất nước, các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội song song với công tác phòng, chống dịch COVID -19; một số ngày kỷ niệm trong tháng 10… 

* Cùng ngày, Ban Tuyên giáo Trung ương đã tổ chức Tọa đàm trực tuyến với chủ đề “Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng trong tình hình mới”. 

Các tham luận của nhiều đảng bộ cơ quan, đơn vị, địa phương được trình bày tại cuộc tọa đàm đã chia sẻ nhiều kinh nghiệm hay trong công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; xây dựng đội ngũ cán bộ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền miệng ở cơ sở, nhất là vùng đồng bào dân tộc ít người, đặc biệt khó khăn; công tác tuyên truyền miệng trong học sinh, sinh viên...

Các đại biểu cũng nêu rõ một số vướng mắc, khó khăn trong công tác tuyên truyền miệng và hoạt động của đội ngũ báo cáo viên ở địa phương, đơn vị mình. Đây sẽ là cơ sở để Ban Tuyên giáo Trung ương tham mưu với Ban Bí thư Trung ương chỉ đạo tổng kết 10 năm thực hiện Quy chế cung cấp thông tin phục vụ công tác tuyên truyền miệng của Đảng. 

Duy Phương