Từ ngày 1-4 sẽ công khai dự thảo Báo cáo Chính trị trên các phương tiện thông tin truyền thông

Từ ngày 1-4 sẽ công khai dự thảo Báo cáo Chính trị trên các phương tiện thông tin truyền thông

Sáng 28-3, đồng chí Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ủy viên Tiểu ban Văn kiện, Tổ trưởng Tổ Biên tập đã chủ trì cuộc họp Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 nhằm tiếp tục đóng góp ý kiến chỉnh sửa hoàn chỉnh Dự thảo Báo cáo Chính trị (ảnh).

 

Tại cuộc họp, trên cơ sở các ý kiến góp ý của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, từng thành viên Tổ Biên tập tiếp tục thảo luận, tham gia vào chủ đề Đại hội, mục tiêu tổng quát đề ra trong nhiệm kỳ tới. Đặc biệt, có nhiều ý kiến đóng góp đối với kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội nêu trong nghị quyết cũng như từng chỉ tiêu phấn đấu trong nhiệm kỳ 2020-2025.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Lê Văn Tuấn đề nghị các thành viên Tổ Biên tập phát huy tinh thần, trách nhiệm cao, tập trung rà soát kỹ dự thảo Báo cáo Chính trị để trình Thường trực Tỉnh ủy xin ý kiến trước khi đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng lấy ý kiến đóng góp rộng rãi của nhân dân (từ ngày 1 đến 15-4) và đưa ra thảo luận tại các đại hội đảng bộ trên cơ sở theo kế hoạch. Ngay sau khi nhận được các ý kiến đóng góp của nhân dân, cần tổng hợp đầy đủ làm cơ sở để tiếp thu có chọn lọc và tiếp tục chỉnh sửa cho phù hợp (từ 15 đến 30-4).

Duy Phương