Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 30:
Triển khai chương trình công tác ngay từ những ngày đầu năm

Triển khai chương trình công tác ngay từ những ngày đầu năm

Ngày 10-1, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 30, tháng 1-2018 để cho ý kiến vào nhiều nội dung quan trọng. Cùng dự có các đồng chí: Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các Ban xây dựng Đảng Trung ương.

Hội nghị đã thảo luận, cho ý kiến vào 11 nội dung liên quan đến công tác xây dựng Đảng, lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng, công tác tổ chức cán bộ và một số nội dung khác.

Đặc biệt, tại Hội nghị lần này, các đại biểu nghe, tiếp tục cho ý kiến vào Báo cáo tổng hợp các ý kiến tham gia vào dự thảo Đề án thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW và tờ trình thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII) về một số vấn đề tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên địa bàn tỉnh; việc triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh.Các đại biểu đã nêu cao tinh thần, trách nhiệm, thẳng thắn góp ý vào từng nội dung cụ thể. Nhìn chung, Hội nghị cơ bản thống nhất với những nội dung do các cơ quan tham mưu chuẩn bị. Những ý kiến đóng góp của các đại biểu dự Hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy sẽ lựa chọn tiếp thu và giao cho các cơ quan tham mưu hoàn chỉnh để thực hiện những quy trình tiếp theo.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Trần Quốc Tỏ nhấn mạnh: Ngoài những nội dung thực hiện theo Chỉ thị số 23-CT/TW, ngày 28/12/2017 về việc tổ chức Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy yêu cầu các ban cán sự Đảng, Đảng Đoàn, cấp ủy các cấp, các sở, ban, ngành, đoàn thể và các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và tình hình thực tế của từng địa phương, đơn vị được phân công đảm nhận, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt những nhiệm vụ trọng tâm sau: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nhất là đối với Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-NQ/TW. Ban chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu của tỉnh tiếp thu tối đa các ý kiến tham gia góp ý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các cấp ủy, chính quyền để sớm hoàn thiện về nội dung, tổ chức thực hiện. Hoàn thiện việc kiểm điểm, đánh giá, phân loại tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên năm 2017. Đối với công tác Tuyên giáo, đẩy mạnh việc tuyên truyền những thành tựu nổi bật của tỉnh trong năm 2017, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân. Đối với công tác Dân vận, chỉ đạo hệ thống dân vận các cấp thường xuyên sâu sát cơ sở, chủ động đấu tranh phòng chống có hiệu quả các luận điệu xuyên tạc, kích động của các thế lực thù địch; phối hợp với MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện tốt Tuần cao điểm “Tết vì người nghèo”. Công tác kiểm tra, giám sát tăng cường nhằm giữ  vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng. Đối với công tác nội chính, chủ động nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh, đôn đốc xử lý các vụ án, vụ việc theo quy định. Văn phòng Tỉnh ủy phối hợp tốt chuẩn bị hội nghị tổng kết nhiệm vụ chính trị và phong trào thi đua yêu nước của tỉnh năm 2017 và tham mưu thực hiện các báo cáo theo quy định.

Đối với lĩnh vực kinh tế - xã hội, khẩn trương triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch công tác năm 2018 ngay từ những ngày tháng đầu, quý đầu của năm, trong đó trọng tâm là các giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch năm và dự toán ngân sách năm 2018; rà soát, đánh giá so sánh với những nhiệm vụ chủ yếu mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX đã đề ra, thực hiện có hiệu quả các giải pháp về thu chi ngân sách, trong đó thực hiện triệt để việc thực hành tiết kiệm, tăng nguồn lực chi cho đầu tư phát triển và thực hiện tốt các chính sách về an sinh xã hội. Đối với lĩnh vực quốc phòng, an ninh triển khai thực hiện kế hoạch chuẩn bị diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh năm 2018, công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018; tăng cường công tác phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy, cứu nạn cứu hộ, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, nhất là dịp Tết Nguyên đán.

Thúy Hằng