Tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển thanh niên

Tiếp tục xây dựng chiến lược phát triển thanh niên Các đại biểu dự Hội nghị tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên.

Ngày 19-1, Chính phủ tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020; Đề án bồi dưỡng, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2014-2020 (Đề án 567) và Đề án thí điểm tuyển chọn trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn, miền núi giai đoạn 2013-2020 (Đề án 500 trí thức trẻ). Đồng chí Trương Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ chủ trì Hội nghị. Dự tại điểm cầu tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Dương Văn Lượng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Sau 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2011-2020, nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp về vị trí, vai trò của thanh niên và trách nhiệm thực hiện cơ chế chính sách phát triển thanh niên đã có nhiều chuyển biến tích cực. Lực lượng thanh niên ngày càng nhận thức sâu sắc về trách nhiệm, nghĩa vụ đối với đất nước, với bản thân, nỗ lực phấn đấu đạt thành tích cao trong học tập và lao động. Nhiều thanh niên trở thành những nhà lãnh đạo, quản lý, kinh doanh giỏi; tỷ lệ trí thức trẻ chiếm lĩnh các đỉnh cao của khoa học công nghệ ngày càng gia tăng; sự tham gia của thanh niên và đời sống kinh tế, chính trị, xã hội của đất nước ngày càng được tăng cường.

Về Đề án 567, qua 6 năm triển khai, đã bồi dưỡng cho 14.330 cán bộ, công chức trẻ của 2.293 xã, 42 tỉnh trong phạm vi Đề án. Với Đề án 500 trí thức trẻ, đến hết tháng 12-2014, Bộ Nội vụ đã phối hợp với các địa phương hoàn thành công tác tuyển chọn đội viên Đề án của 34 tỉnh với tổng số 500 đội viên. Sau 5 năm về xã công tác, các đội viên của Đề án đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, phát huy vai trò của công chức chuyên môn trong từng lĩnh vực công tác, góp phần vào phát triển kinh tế xã hội địa phương.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Trương Hòa Bình ghi nhận, biểu dương nỗ lực của các bộ, ngành, địa phương trong thực hiện Chiến lược và các đề án. Đồng chí yêu cầu Bộ Nội vụ chủ trì, tiếp thu ý kiến của các bộ, ngành, địa phương để có các giải pháp khắc phục các hạn chế, xây dựng chiến lược phát triển thanh niên giai đoạn 2021-2025; tiếp tục tham mưu với Chính phủ xem xét cho chủ trương xây dựng và triển khai thực hiện Đề án bồi dưỡng nâng cao năng lực quản lý Nhà nước cho cán bộ, công chức trẻ ở xã giai đoạn 2021-2025. Các ngành, địa phương tiếp tục quan tâm thu hút đội ngũ cán bộ, trí thức trẻ tình nguyện về các xã tham gia phát triển nông thôn miền núi; huy động nhiều nguồn lực tạo đột phá để Đề án triển khai đạt hiệu quả…

Huy Toản