Tích cực phối hợp trong công tác tuyên truyền

Tích cực phối hợp trong công tác tuyên truyền

Chiều 11-1, Thành ủy Sông Công đã có buổi làm việc với Báo Thái Nguyên, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh để bàn về công tác phối hợp tuyên truyền trên địa bàn.

Tại buổi làm việc, lãnh đạo T.P Sông Công đã thông tin nhanh kết quả phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và công tác xây dựng Đảng của địa phương trong năm 2017, phương hướng, nhiệm vụ năm 2018. Cụ thể, T.P Sông Công đã bám sát Nghị quyết, chương trình, nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội của thành phố đạt và vượt kế hoạch tỉnh giao. Thời gian tới, Sông Công tập trung xây dựng thành phố trở thành đô thị loại II vào năm 2020, trong đó trọng tâm là thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ; huy động mọi nguồn lực hoàn thiện kết cấu hạ tầng đô thị; cải cách bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả...

Cũng tại buổi làm việc, đồng chí Bí thư Thành ủy Sông Công đã cảm ơn sự quan tâm của Báo Thái Nguyên và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh trong công tác tuyên truyền trên các lĩnh vực của địa phương. Đồng thời bày tỏ mong muốn, thời gian tới, hai cơ quan báo chí sẽ tiếp tục phối hợp với địa phương để tuyên truyền trên các lĩnh vực, định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Về phía Báo Thái Nguyên và Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh cũng đề nghị T.P Sông Công tạo điều kiện cung cấp thông tin cho phóng viên để công tác tuyên truyền trên lĩnh vực của địa phương được kịp thời.

Vi Vân