Thực hiện các bước kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021

Thực hiện các bước kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016-2021 Đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh quán triệt nội dung về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ và quy trình giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chiều 11-1, đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã chủ trì Hội nghị Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ tỉnh và Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh để thực hiện việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy; thực hiện quy trình các bước kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Dự Hội nghị có đại diện các ban xây dựng Đảng Trung ương.

Tại Hội nghị BTV Tỉnh ủy lần 1, sau khi nghe đồng chí Bí thư Tỉnh ủy quán triệt các nội dung về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy và quy trình giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Hội nghị đã dành thời gian nghe báo cáo về việc trình BCH Đảng bộ tỉnh lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy; nghe Ban Tổ chức Tỉnh ủy trình BTV Tỉnh ủy về việc kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, tiến hành thảo luận và đề xuất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện, quy trình giới thiệu nhân sự Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Tại Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần 1, các đại biểu đã nghe báo cáo, tờ trình về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với các đồng chí ủy viên BTV Tỉnh ủy; báo cáo, tờ trình và kế hoạch kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh; tiếp tục thảo luận và thống nhất về cơ cấu, tiêu chuẩn, điều kiện quy trình giới thiệu nhân sự và tiến hành giới thiệu nhân sự bằng phiếu kín.

Tại Hội nghị BTV Tỉnh ủy lần 2, sau khi nghe báo cáo kết quả giới thiệu nhân sự bổ sung Phó Chủ tịch UBND tỉnh ở bước 2, các đại biểu tiếp tục thảo luận về nhân sự và tiến hành bỏ phiếu giới thiệu nhân sự.

Các đại biểu bỏ phiếu thực hiện quy trình kiện toàn chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Hội nghị cán bộ chủ chốt cấp tỉnh được tổ chức ngay sau đó, các đại biểu đã nghe thông báo danh sách cán bộ do BTV Tỉnh ủy giới thiệu ở bước 3 và bỏ phiếu giới thiệu.

Tại Hội nghị BCH Đảng bộ tỉnh lần 2, các đại biểu đã tiến hành lấy phiếu tín nhiệm giới thiệu nhân sự chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. Kết quả lấy phiếu tín nhiệm sẽ là căn cứ để BTV Tỉnh ủy họp và tiến hành các bước tiếp theo về giới thiệu nhân sự chức danh Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021 theo đúng quy định.

Thúy Hằng