Tham gia ý kiến vào các dự thảo luật

Tham gia ý kiến vào các dự thảo luật

Chiều 12-9, đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội đã chủ trì Hội nghị tham gia ý kiến vào dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi) và Luật Công an nhân dân (sửa đổi). Cùng dự có đại diện các cơ quan, đơn vị liên quan.

  Dự thảo Luật Công an nhân dân (sửa đổi) quy định nguyên tắc tổ chức, hoạt động, nhiệm vụ, quyền hạn, bảo đảm điều kiện hoạt động, chế độ chính sách đối với Công an nhân dân và trách nhiệm đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân liên quan. Dự thảo luật có 7 chương, 48 điều; trong đó bổ sung 4 điều; sửa đổi, bổ sung 31 điều, bỏ 1 điều của Luật Công an nhân dân năm 2014. Về cơ bản, các đại biểu nhất trí với nội dung, hình thức, bố cục của dự thảo luật và đồng thời đóng góp một số ý kiến, như: Cần quy định thêm một số điều đối với sĩ quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ Công an nhân dân mà không giữ chức vụ thì cấp bậc hàm cao nhất bao nhiêu. Quy định cụ thể hơn đối với trường hợp đặc biệt có thể kéo dài tuổi phục vụ cao nhất của sĩ quan giữ chức vụ, chức danh trong Công an nhân dân...

          Đối với dự thảo Luật Đặc xá (sửa đổi) có 6 chương, 40 điều, trong đó bổ sung 4 điều, sửa đổi 15 điều so với Luật Đặc xá năm 2007. Các đại biểu đã tập trung thảo luận cho ý kiến liên quan đến thời điểm đặc xá; điều kiện được đề nghị đặc xá; thực hiện quy định đặc xá đối với người nước ngoài, đề nghị thu hẹp bớt diện đặc xá... Ngoài ra, một số ý kiến cũng đề nghị thay đổi, thêm và bỏ một số câu, từ; thêm các điều khoản được cho là cần thiết với hai dự thảo luật.

          Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Hoàng Văn Hùng ghi nhận, đánh giá cao ý kiến đóng góp của đại diện các cơ quan, đơn vị. Đoàn đại biểu Quốc hội của tỉnh sẽ tổng hợp ý kiến để gửi tới Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan liên quan xem xét, chỉnh lý nhằm hoàn thiện Luật Công an Nhân dân, Luật Đặc xá đảm bảo sát thực tiễn và tính pháp lý.

         

 

 

 

 

Nhị Hà