Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm

Đó là một trong những nội dung mà đồng chí Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) lần thứ 49 được tổ chức ngày 18/7. Dự Hội nghị có các đồng chí: Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh...

Hội nghị đã tập trung thảo luận và cho ý kiến vào 15 nội dung, trong đó có 7 nội dung về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị, công tác cán bộ và 8 nội dung về phát triển kinh tế - xã hội.

Hội nghị đã tập trung thảo luận đóng góp ý kiến vào báo cáo kết quả 1 năm triển khai các dự án sau Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh năm 2018, tiến độ triển khai một số dự án lớn; chủ trương thành lập Cụm công nghiệp Nguyên Gon (phường Cải Đan T.P Sông Công); điều chỉnh các dự án, xem xét ưu đãi đầu tư, giao bổ sung biên chế, quy định tiêu chuẩn định mức xe ô tô chuyên dùng...

Trong thời gian tới, đồng chí Trần Quốc Tỏ yêu cầu các cấp ủy Đảng, các tổ chức Đảng trực thuộc Tỉnh ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm. Về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tập trung chỉ đạo hoàn thành việc tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng; tổng kết 5 năm thực hiện Quy chế bầu cử trong Đảng. Hoàn thành quy chế làm việc và phân công trách nhiệm của thành viên các tiểu ban: Văn kiện, Nhân sự, Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; các đảng bộ trực thuộc căn cứ Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 146-KH/TU của BTVTU chủ động xây dựng kế hoạch để lãnh đạo, chỉ đạo thành công đại hội đảng bộ các cấp.

Định hướng thông tin kịp thời, chính xác về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm; đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về các thành tựu của tỉnh và các sự kiện chính trị quan trọng của đất nước; chủ động đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái của các thế lực thù địch. Tiếp tục đôn đốc xử lý các vụ án, vụ việc về nội chính, tham nhũng trong diện theo dõi; rà soát, kịp thời tham mưu đề xuất về việc phân loại giải quyết dứt điểm đối với những đơn thư khiếu nại, tố cáo. Hoàn thiện, ban hành Quy chế Bí thư Tỉnh ủy tiếp, đối thoại trực tiếp với cán bộ, đảng viên, nhân dân và tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị.

 Đẩy mạnh các hoạt động cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; đẩy nhanh tiến độ xây dựng Trung tâm phục vụ hành chính công; tăng cường tổ chức đối thoại và tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đối với người dân và doanh nghiệp; đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với các dự án đầu tư ngoài ngân sách đã ký kết; với những dự án vi phạm về lĩnh vực đầu tư cần kiên quyết hoàn tất các thủ tục về thu hồi để tiếp tục thu hút đầu tư mới...Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đoàn công tác của tỉnh đến thăm và làm việc tại tỉnh Luông Pha Băng (Lào) thực sự thiết thực, hiệu quả; đồng thời sớm nghiên cứu đề xuất việc xây dựng mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa tỉnh Thái Nguyên với tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc), và giữa tỉnh Thái Nguyên với tỉnh Udon Thani (Thái Lan).

Thúy Hằng