Tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động

Tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động Quang cảnh hội nghị.

Ngày 28-10, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tổ chức hội nghị lấy ý kiến các hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đối với các dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Dự hội nghị có các Ủy viên Bộ Chính trị: Trương Thị Mai, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, Trưởng ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân góp ý các dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Hoàng Trung Hải, Phó Trưởng tiểu ban Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Cùng dự có Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn.

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn khẳng định, việc tham gia ý kiến của 7 hội đồng tư vấn sẽ góp phần nâng cao chất lượng dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng, làm cho ý Đảng hợp với lòng dân; tạo sự thống nhất cao về nhận thức, hành động và ý chí quyết tâm trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. 

Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn mong muốn, cùng với việc góp ý chung vào dự thảo văn kiện, thành viên các hội đồng tư vấn sẽ góp ý vào những đánh giá, nhận định và nhiệm vụ của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam để thể hiện được rõ nét sự đổi mới, kết quả của Mặt trận trong thành tựu chung của đất nước; nêu những mặt hạn chế cần khắc phục; khái quát những nhiệm vụ, những đổi mới, đáp ứng yêu cầu phát triển của đất nước.

Các ý kiến đóng góp tại hội nghị đều khẳng định, các dự thảo báo cáo đã được chuẩn bị công phu, đầy đủ, toàn diện. Tuy nhiên, nội dung vẫn còn dài, dàn trải, chưa làm nổi bật được những nội dung quan trọng nhất trong nhiệm kỳ 2020-2025. Bởi vậy, nhiều đại biểu cho rằng các dự thảo báo cáo cần có cách tiếp cận mới, nêu cụ thể, sâu đậm những vấn đề trọng tâm nhất, cần thiết nhất phải giải quyết trong nhiệm kỳ 2020-2025. 

Các đồng chí lãnh đạo chủ trì hội nghị.

Một số ý kiến cho rằng, nên có một mục riêng hoặc một phần riêng đánh giá về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; có chế tài thật rõ, thật nghiêm về vấn đề thu hồi tài sản tham nhũng, phải thu hồi triệt để thì mới ngăn chặn được tham nhũng. Có ý kiến cho rằng, cần đổi mới cơ chế vận hành của cả hệ thống theo hướng "Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, nhân dân làm chủ", trong đó khẳng định vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ quan đại diện và bảo vệ quyền lợi hợp pháp và chính đáng của nhân dân như Hiến pháp đã quy định…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Thị Mai đánh giá cao những ý kiến đóng góp của các hội đồng tư vấn của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng chí khẳng định, trên cơ sở các ý kiến tại hội nghị, Ban Chỉ đạo lấy ý kiến nhân dân vào Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ tiếp thu đầy đủ, chắt lọc, báo cáo Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIII của Đảng tiếp thu để sớm bổ sung, hoàn thiện các dự thảo báo cáo một cách đầy đủ nhất.


Theo HNMO