Tăng cường truyên truyền nội dung các nghị quyết

Tăng cường truyên truyền nội dung các nghị quyết

Ngày 12-6, tại trụ sở Tỉnh ủy Thái Nguyên, Hội nghị báo cáo viên các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương khu vực phía Bắc tháng 6-2018 đã được tổ chức. Đến dự có đồng chí Vũ Hồng Bắc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Lê Văn Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương và báo cáo viên Trung ương các tỉnh phía Bắc.

Tại Hội nghị, đồng chí Vũ Hồng Bắc đã thông tin nhanh đến các đại biểu tình hình kinh tế - xã hội của Thái Nguyên thời gian qua. Điểm nhấn là tỉnh đã duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, các chỉ tiêu thu ngân sách, xuất khẩu hàng hóa hàng năm đều vượt so với kế hoạch. Đây là kết quả của việc triển khai đồng bộ các giải pháp, đặc biệt công tác cải cách hành chính và thu hút đầu tư. Dự kiến vào đầu tháng 7 tới, Thái Nguyên sẽ tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư 2018 với chủ đề “Thái Nguyên tiềm năng phát triển và cơ hội đầu tư”.

Trong 1 ngày, các đại biểu đã được thông tin 3 chuyên đề, gồm: Thực trạng công tác kiểm tra, giám sát của Đảng, những quy định mới sắp được triển khai; Tình hình bán đảo Triều Tiên thời gian gần đây, dự báo triển vọng trong thời gian tới; Thực trạng và bản chất mối quan hệ giữa các nước lớn trong giai đoạn hiện nay, những vấn đề đặt ra và giải pháp của Việt Nam.

Về định hướng tuyên truyền thời gian tới, đại diện Ban Tuyên giáo Trung ương nhấn mạnh: Các địa phương tập trung truyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ 7, khóa XII; việc đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh; tình hình kinh tế - xã hội, các hoạt động đối ngoại của lãnh đạo Đảng, Nhà nước; công tác phòng, chống thiên tai; một số trào lưu sinh hoạt nguy hiểm, phản văn hóa…

Trong kế hoạch của Hội nghị, các đại biểu sẽ đi tham quan, khảo sát tình hình thực tế một số địa điểm trên địa bàn Thái Nguyên.

Hồng Tâm