Niềm tin, sự kỳ vọng của nhân dân ngày càng được củng cố

Niềm tin, sự kỳ vọng của nhân dân ngày càng được củng cố

Đó là một trong những nội dung được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận và đánh giá kết quả thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 diễn ra sáng 10-1.

Dự Hội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Tòng Thị Phóng, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội; Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ; Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; Trương Thị Mai, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Hoàng Trung Hải, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Tại điểm cầu Thái Nguyên có các đồng chí: Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nhữ Văn Tâm, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh (ảnh).

 Năm 2018, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, công tác dân vận đã đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng, cải thiện và nâng cao đời sống nhân dân. Nhiều địa phương đã lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp lại tổ chức, bộ máy của Ban Dân vận các cấp theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII). Đến nay, cả nước có 11 trưởng ban dân vận cấp tỉnh, 157 trưởng ban dân vận cấp huyện đồng thời là chủ tịch Ủy ban MTTQ cùng cấp.

Với “Năm dân vận chính quyền” 2018, đã có 62/63 tỉnh, thành ủy, 9/20 bộ, ngành ban hành văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện; 63/63 ban dân vận tỉnh, thành ủy và ban cán sự Đảng UBND ban hành kế hoạch phối hợp cụ thể. Các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh với nhiều hình thức phong phú, phong trào “Dân vận khéo” có sự đổi mới và làn tỏa trong các lĩnh vực xã hội. MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao hiệu quả nắm bắt tình hình nhân dân, hoạt động giám sát, phản biện, từ đó góp phần xây Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

 Với phương châm “Kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả, bứt phá”, Ban Dân vận Trung ương tiếp tục phối hợp với Ban Cán sự Đảng Chính phủ thực hiện “Năm dân vận chính quyền” 2019. Trong đó xác định tập trung nâng cao chất lượng các nội dung: Hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; giải quyết tâm tư, nguyện vọng của nhân dân, khiếu kiện phức tạp, đông người; cải cách hành chính, cải thiện chỉ số hài lòng của người dân với chính quyền. Đồng thời, tiếp tục đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thực hoạt động của MTTQ và các đoàn thể chính trị, nhất là nắm tình hình nhân dân ở những địa bàn phát sinh vấn đề phức tạp. Tại Hội nghị, đại diện nhiều ban, bộ, ngành và địa phương đã chia sẻ kinh nghiệm và phân tích các giải pháp để làm tốt hơn nữa công tác dân vận trong thời gian tới.

Phát biểu kiết thúc Hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyên Xuân Phúc đánh giá công tác dân vận đã đóng góp quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước. Niềm tin, sự kỳ vọng của nhân dân vào Đảng và chính quyền các cấp ngày càng được củng cố. Đồng chí nhấn mạnh, trên cơ sở kết quả đạt được, các ban, bộ, ngành và địa phương cần quan tâm hơn nữa công tác dân vận với giải pháp và cách làm phù hợp. Trong đó, tăng cường hơn nữa đối thoại, nhất là giữa người đứng đầu các cấp với nhân dân; thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận; đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với tinh giản đội ngũ cán bộ, công chức nhưng vẫn phải đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu quả...

Nhị Hà