Nâng cao vai trò công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

Nâng cao vai trò công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng Đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác KTGS, thi hành kỷ luật của Đảng năm 2020.

Chiều 12-1, đồng chí Hoàng Văn Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy (UBKT) đã chủ trì Hội nghị triển khai nhiệm vụ công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) năm 2021. Dự Hội nghị có đồng chí Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy; các đồng chí chủ nhiệm, phó chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, các huyện, thành, thị ủy và Đảng ủy trực thuộc.

Theo đánh giá của UBKT Tỉnh ủy, ngay từ đầu năm 2020, UBKT các cấp đã kịp thời tham mưu xây dựng chương trình KTGS của cấp ủy và UBKT với những nội dung cụ thể, phù hợp với điều kiện của tỉnh, từng địa phương, đơn vị. Trong năm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) và cấp ủy các cấp đã KT 910 tổ chức đảng và 256 đảng viên. Về cơ bản các tổ chức đảng, đảng viên đều thực hiện tốt nội dung KT, có 30 tổ chức đảng chưa thực hiện tốt nội dung KT; 2 đảng viên vi phạm quy chế làm việc, nguyên tắc tập trung dân chủ. UBKT các cấp đã KT khi có dấu hiệu vi phạm đối với 9 tổ chức đảng và 18 đảng viên. Về thi hành kỷ luật đảng, cấp ủy các cấp và chi bộ đã thi hành kỷ luật đối với 3 tổ chức đảng và 180 đảng viên; UBKT các cấp đã thi hành kỷ luật 47 đảng viên. Công tác tiếp nhận đơn thư được cấp ủy, UBKT các cấp quan tâm giải quyết cơ bản kịp thời, nhất là liên quan đến nhân sự đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, góp phần ổn định tình hình của các địa phương, đơn vị.

Để nâng cao vai trò của công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng, đồng chí Hoàng Văn Hùng đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp cần phải tổ chức quán triệt đầy đủ, sâu sắc chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, quy định của Đảng về công tác KTGS để tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên nắm vững và tự giác chấp hành; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương những nhân tố mới, cách làm hay, điển hình tiên tiến, phát huy sự năng động, sáng tạo của tổ chức đảng, đảng viên. Đồng chí Chủ nhiệm UBKT nhấn mạnh: Công tác KTGS của cấp ủy, tổ chức đảng và UBKT các cấp phải được triển khai toàn diện theo quy định của Điều lệ Đảng, theo nhiệm vụ cấp ủy giao; chủ động, nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, nghiêm túc thực hiện KT tổ chức đảng, đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm, kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thời tổ chức đảng, đảng viên cố tình vi phạm làm ảnh hưởng xấu đến uy tín của cá nhân và tổ chức đảng.

Tại Hội nghị, UBKT Tỉnh ủy đã triển khai các văn bản hướng dẫn của UBKT Trung ương; thông qua chương trình KTGS toàn khóa của Tỉnh ủy và năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; dự thảo chương trình KTGS toàn khóa và năm 2021 của UBKT Tỉnh ủy; giao chỉ tiêu KTGS năm 2021 đối với các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Nhân dịp này, UBKT Tỉnh ủy đã tổ chức trao Bằng khen của Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho 9 tập thể, cá nhân; tặng Giấy khen của UBKT Tỉnh ủy cho 6 tập thể, 16 cá nhân đã có nhiều đóng góp cho công tác KTGS và thi hành kỷ luật của Đảng năm 2020.

Hằng Nga