Nâng cao kiến thức về công tác kiểm tra, giám sát bầu cử

Nâng cao kiến thức về công tác kiểm tra, giám sát bầu cử Kết thúc Hội nghị, đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh triển khai nhiệm vụ tới MTTQ các cấp trên địa bàn tỉnh.

Sáng 23-2, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến tập huấn công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị. Đồng chí Phạm Thái Hanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh dự tại điểm cầu Thái Nguyên.

Hoạt động kiểm tra, giám sát của MTTQ Việt Nam đối với công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp là để nắm bắt tình hình, kết quả tổ chức triển khai công tác bầu cử tại các địa phương nhằm phát hiện những khó khăn, vướng mắc, những vi phạm pháp luật về bầu cử (nếu có) để hướng dẫn hoặc đề xuất với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền những biện pháp khắc phục kịp thời, góp phần bảo đảm cho cuộc bầu cử dân chủ, đúng luật, an toàn, tiết kiệm.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được truyền đạt kiến thức về mục đích, ý nghĩa, yêu cầu, chủ thể, đối tượng, nội dung, hình thức kiểm tra, giám sát. Trong đó, nội dung kiểm tra, giám sát về: Giám sát việc thành lập và hoạt động của Hội đồng bầu cử Quốc gia và các tổ chức phụ trách bầu cử ở địa phương; kiểm tra, giám sát việc giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND và việc nộp hồ sơ ứng cử của người ứng cử, người được giới thiệu ứng cử; kiểm tra, giám sát việc tổ chức lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử; giám sát việc lập, niêm yết danh sách cử tri; giám sát việc lập, niêm yết danh sách những người ứng cử; kiểm tra, giám sát việc tuyên truyền, vận động bầu cử; giám sát trình tự bỏ phiếu, việc kiểm phiếu; kiểm tra, giám sát việc tiếp nhận, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến công tác bầu cử; kiểm tra việc triển khai thực hiện kiểm tra, giám sát bầu cử...

Các đại biểu cũng thảo luận nhiều vấn đề liên quan đến việc thực hiện công tác bầu cử trong tình hình dịch COVID-19 như tỉnh Hải Dương; niêm yết công khai tài sản của người ứng cử, tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử, người ứng cử là công an, tôn giáo... Các ý kiến đã được đại diện Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam giải đáp, làm rõ.

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Hầu A Lềnh khẳng định vai trò, tầm quan trọng của công tác kiểm tra, giám sát bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đồng chí yêu cầu lãnh đạo, cán bộ MTTQ các cấp tập trung nghiên cứu văn bản, hệ thống biên bản liên quan để nắm chắc tài liệu, quy trình, thực hiện hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát. Đồng thời chủ động phối hợp với ủy ban bầu cử các cấp, các cơ quan liên quan thực hiện tốt vai trò của MTTQ trong công tác kiểm tra, giám sát và các chức năng khác liên quan đến công tác bầu cử...

Quốc Tuân