Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Học tập, quán triệt và triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Chiều 2-12, Huyện ủy Võ Nhai tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 cho các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc…

Tại Hội nghị, các đồng chí lãnh đạo huyện đã quán triệt, triển khai các nội dung: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết; Kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy về tổ chức học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết. Theo Kế hoạch số 06-KH/HU ngày 23/11/2020 của Huyện ủy, các chi, đảng bộ cơ sở tổ chức học tập Nghị quyết xong trước ngày 31/12/2020. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức học tập, tuyên truyền rộng rãi nội dung Nghị quyết trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân thông qua các hình thức phù hợp. 

Trao đổi, thảo luận tại hội nghị, các đại biểu tập trung đi sâu phân tích, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Nghị quyết vào các điều kiện cụ thể của địa phương. Đặc biệt, trong Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đã tập trung vào 4 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó chú trọng đẩy nhanh tiến độ quy hoạch sản xuất nông lâm nghiệp, phát triển từng loại cây, con theo vùng và tiểu vùng; tranh thủ mọi nguồn lực để đầu tư phát triển công nghiệp; tạo cơ chế thuận lợi cho đầu tư phát triển và quản lý tốt các điểm danh lam thắng cảnh, di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn… 

 

Minh Phương