Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Học tập, quán triệt, triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Sáng 4-12, đồng chí Hoàng Anh Trung, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã chủ trì Hội nghị cán bộ chủ chốt của Đảng bộ Khối học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 (ảnh).

Tại Hội nghị, các đại biểu được các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy Khối quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết; dự thảo Chương trình hành động của Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Các đại biểu dự Hội nghị đã đóng góp nhiều ý kiến vào dự thảo Chương trình hành động thực hiện nghị quyết của Đảng ủy Khối.

Theo kế hoạch của Đảng ủy Khối yêu cầu các chi, đảng bộ trực tổ chức hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX cho cán bộ, đảng viên xong trước ngày 31/12/2020. Sau khi nghiên cứu và quán triệt nghị quyết mỗi đảng bộ, chi bộ tập trung xây dựng chương trình hành động sát với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị mình; tổ chức tốt việc thực hiện chương trình hành động đưa để đưa Nghị quyết vào cuộc sống, bằng việc phát động các phong trào thi đua yêu nước góp phần vào việc thực hiện tốt các chỉ tiêu mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Đại hội Đảng bộ Khối lần thứ XV đã đề ra.

Về định hướng công tác tuyên truyền tháng 12/2020, lãnh đạo Đảng ủy Khối đề nghị các chi, đảng bộ tập trung tuyên truyền các nội dung liên quan tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kết quả kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV; kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh khóa XIII; kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị năm 2020 của tỉnh, địa phương, đơn vị; công tác phòng, chống dịch COVID-19… Tăng cường nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; tuyên truyền thông tin tích cực, nâng cao ý thức cảnh giác của các tầng lớp nhân dân trước âm mưu, thủ đoạn mới của các thế lực thù địch, phản động, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

Hằng Nga