Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX

Sáng 25-12, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Hội nghị được triển khai theo hình thức trực tuyến, với sự tham gia của gần 3.000 cán bộ, đoàn viên, thanh niên tại 65 điểm cầu trên địa bàn tỉnh.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy quán triệt những nội dung: Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025; chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết; phân tích làm rõ phương châm và chủ đề của Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong nhiệm kỳ 2020-2025; 5 định hướng phát triển trong nhiệm kỳ 2020-2025; thông tin kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XX và bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Huy Toản