Góp ý vào dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

Góp ý vào  dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Đồng chí Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh góp ý vào dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Ngày 2-7, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý vào dự thảo Quy chế bầu cử tại Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Dự hội nghị tại điểm cầu Thái Nguyên có các đồng chí: Bùi Xuân Hòa, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Phạm Hoàng Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo Sở Nội vụ...

Tại Hội nghị, các đại biểu nghe đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Trung ương trình bày Tờ trình về dự thảo Quy chế bầu cử; báo cáo về xây dựng Quy chế bầu cử tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Bảng so sánh quy chế bầu cử tại Đại hội lần thứ XII của Đảng. Trên cơ sở định hướng của cơ quan soạn thảo, các ý kiến tập trung thảo luận và đóng góp ý kiến về ưu điểm, hạn chế, bất cập trong thực hiện Quy chế bầu cử tại Đại hội lần thứ XII; một số kinh nghiệm trong thực hiện Quy chế bầu cử và về nguyên tắc xây dựng Quy chế bầu cử tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Phát biểu góp ý vào Quy chế bầu cử, đồng chí Bùi Xuân Hòa nhất trí cao với công tác chuẩn bị công phu, khoa học trong xây dựng các văn bản của cơ quan soạn thảo. Các nội dung sửa đổi bổ sung và bổ sung mới trong Quy chế bầu cử nhiệm kỳ 2020-2025 đảm bảo phù hợp với tình hình thực tiễn đã được minh chứng cụ thể qua công tác bầu cử tại Đại hội các cấp của các địa phương, trong đó có Thái Nguyên. Đồng chí cũng đóng góp một số ý kiến liên quan, nhằm mở rộng dân chủ và siết chặt kỷ cương, kỷ luật đối với công tác bầu cử trong Đảng.

Kết luận tại Hội nghị, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhấn mạnh tầm quan trọng của công tác bầu cử và việc xây dựng Quy chế bầu cử tại Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Việc đóng góp ý kiến vào Quy chế bầu cử lần này sẽ góp phần đảm bảo tính công khai, minh bạch, mở rộng dân chủ, phát huy trí tuệ tập thể. Đồng thời đề cao tính chủ động trong kiểm tra, giám sát thực hiện Quy chế bầu cử, đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng trong tình hình mới. Đồng chí yêu cầu cơ quan tham mưu tiếp thu tối đa các ý kiến đóng góp tại Hội nghị, khẩn trương hoàn thiện Tờ trình dự thảo về Quy chế bầu cử tại Đại hội XIII để trình Bộ Chính trị ban hành…

Minh Phương