Đồng chí Trần Sỹ Thanh được bầu giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước

Đồng chí Trần Sỹ Thanh được bầu giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng hoa chúc mừng Chủ nhiệm một số Ủy ban, Tổng Thư ký Quốc hội và Tổng kiểm toán Nhà nước. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Sáng 7-4, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ mười một, dưới sự điều hành của Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua Nghị quyết bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Bảng biểu quyết thông qua nghị quyết về bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội.

Với tổng số 463/463 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 96,46% (tính trên tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu các Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XIV gồm: Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; đồng chí Lê Quang Huy giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường; đồng chí Vũ Hải Hà giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội.

Với tổng số 465/465 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 96,88% (tính trên tổng số đại biểu), Quốc hội cũng thông qua Nghị quyết về việc bầu đồng chí Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đại biểu Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Tổng Thư ký Quốc hội.

Với tổng số 462/462 đại biểu có mặt biểu quyết tán thành, đạt tỷ lệ 96,25% (tính trên tổng số đại biểu), Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về việc bầu đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội giữ chức vụ Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Các đại biểu bỏ phiếu bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Các nghị quyết được thông qua ngày 7-4-2021, có hiệu lực thi hành kể từ khi được Quốc hội biểu quyết thông qua.

Trước khi Quốc hội biểu quyết thông qua các Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã báo cáo Quốc hội về kết quả thảo luận tại Đoàn và giải trình, tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội về dự kiến nhân sự để bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Sau khi thảo luận, biểu quyết thông qua danh sách để bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Quốc hội tiến hành bầu Chủ nhiệm một số Ủy ban của Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Trong sáng cùng ngày, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ.

Quốc hội cũng nghe Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trình Quốc hội phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

Sau đó, Quốc hội tiến hành thảo luận ở Đoàn về đề nghị phê chuẩn việc miễn nhiệm một số Phó Thủ tướng Chính phủ, một số Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; một số Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia; Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh.


Theo HNMO