Đoàn học viên của Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương thực tế tại Thái Nguyên

Đoàn học viên của Đảng ủy Khối Cơ quan Trung ương thực tế tại Thái Nguyên

Ngày 14-4, đồng chí Trịnh Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp Đoàn học viên lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp khóa 1, năm 2018 của Trung tâm bồi dưỡng chính trị, Đảng ủy Khối Các cơ quan Trung ương.

Đồng chí Trịnh Việt Hùng đã thông tin nhanh với Đoàn tình hình kinh tế - xã hội của Thái Nguyên những năm gần đây. Trong đó, nổi bật nhất là tỉnh luôn duy trì tốc độc tăng trưởng kinh tế thuộc nhóm đầu của cả nước. Tính riêng trong năm 2017, giá trị sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt 571.000 tỷ đồng, đứng thứ 7 cả nước; giá trị xuất khẩu đạt 23 tỷ USD; thu ngân sách Nhà nước đạt trên 12.000 tỷ đồng. Cùng với những thành tựu về sinh tế, Thái Nguyên đặc biệt quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo; huy động các nguồn lực đầu tư cho vùng sâu, vùng xã, vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

Tại buổi làm việc, các học viên của Đoàn đã trao đổi một số vấn về cơ chế chính của tỉnh đầu tư cho nông nghiệp, giáo dục và khoa học công nghệ; việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII… Trong 2 ngày ở Thái Nguyên, Đoàn đã tổ chức dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Nhà truyền thống trong khuôn viên trụ sở Tỉnh ủy; tặng quà Trung tâm Bảo trợ Xã hội tỉnh và tham quan một số di tích lịch sử, danh thắng trên địa bàn.

Hồng Tâm