Định Hóa: Truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”

Định Hóa: Truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, lanhc đạo huyện Định Hóa trao tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước cho thân nhân của các Mẹ.

Ngày 26-7, huyện Định Hóa tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho 4 Mẹ.

Các Mẹ gồm: Mẹ Hoàng Thị Xuân, sinh năm 1897, ở xã Bảo Cường, có hai con liệt sĩ là Lương Đức Hiền và Nguyễn Hồng Nguyên; Mẹ Hoàng Thị Rong, sinh năm 1908, xã Bảo Cường (mẹ liệt sĩ Đào Văn Lan); Mẹ Nguyễn Thị Thành, sinh năm 1913, xã Kim Phượng (mẹ liệt sĩ Lưu Đình Cư và Lưu Đình Cầu); Mẹ Nguyễn Thị Dần, sinh năm 1925, xã Phúc Chu (mẹ liệt sĩ Trần Văn Cảnh và Trần Văn Diệp).

 

Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo huyện Định Hóa đã trao Bằng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” cho thân nhân 4 Mẹ. Đây là đợt thứ tư huyện Định Hóa tổ chức Lễ phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng”. Huyện Định Hóa có 54 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, trong đó có 4 Mẹ còn sống đang được phụng dưỡng, chăm sóc tại gia đình.

Cường Nguyễn