Định Hóa: Chuẩn bị tốt cho Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số

Định Hóa: Chuẩn bị tốt cho Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số

Thực hiện kế hoạch đại hội điểm tiến tới Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số toàn tỉnh lần thứ III, năm 2019, ngày 14-5, Ban Chỉ đạo Đại hội của tỉnh đã tiến hành kiểm tra, đánh giá kết quả công tác chuẩn bị Đại hội tại huyện Định Hoá.

Theo kế hoạch, huyện Định Hóa sẽ tổ chức Đại hội vào ngày 19 và 20-5, đến nay công tác chuẩn bị đã cơ bản xong. Ban Tổ chức đã lựa chọn 180 đại biểu chính thức đại diện cho các dân tộc trên địa bàn huyện tham dự Đại hội. Tại buổi làm việc với huyện, đồng chí Nguyễn Thái Nam, Trưởng Ban dân tộc tỉnh cùng các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh đã tham gia một số ý kiến về công tác chuẩn bị.

Theo đó, Ban Tổ chức Đại hội huyện Định Hóa cần tập trung đánh giá 5 năm thực hiện Quyết tâm thư của Đại hội lần thứ II năm 2014; báo cáo chính trị cần nêu bật công sức, thành tựu lao động sản xuất của đồng bào các dân tộc thiểu số; hiệu quả thực hiện các chính sách dân tộc trên địa bàn huyện...

Trần Nguyên