Đề cương tuyên truyền 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong

Nhân dịp kỷ niệm 115 năm Ngày sinh đồng chí Hoàng Đình Giong (01/6/1904 - 01/6/2019), Ban Tuyên giáo Trung ương phối hợp với Tỉnh ủy Cao Bằng biên soạn tài liệu tuyên truyền về sự kiện này. Báo Thái Nguyên điện tử giới thiệu cùng bạn đọc.

 

TNĐT